Så tar 2014 slut

Dagarna runt jul och nyår har varit fulla av dramatik! Annandag jul började det brinna uppe på berget ovanför Ano Aetos. Ett stort område uppe på toppen brann och brann i två dygn. Roffe tog en vinterbild på torget i Karystos och råkade av en slump fånga den första röken. Vi försökte ta en bild i mörkret, ni får tro mig på mitt ord att det som lyser är elden. Som väl var blåste det nästan ingenting, ändå kändes det obehagligt att veta att ingen försökte släcka den. När vi plockade apelsiner och tangeriner på Montofolie sa Pavlos skämtsamt, ”dom väntar väl på regnet…!”

Och regnet kom! Dagen före nyårsafton började det fullständigt ösa ner och fortsatte oavbrutet i tre dygn!  Temperaturen som var lagom för ”kortärmat” på julafton sjönk rejält till +8 – 10 grader på dagarna. Vi gjorde en biltur på nyårsafton för att se om berget var snöigt men kunde inte se någonting p.g.a. de låga molnen. Däremot fick vi se en fantastisk regnbåge som lyste med de intensivaste färger jag någonsin har sett. Och regnvatten som hoppade uppför backen på betongvägen i den starka blåsten!

Nyåret firade vi in på tavernan To Rema tillsammans med flera av de andra xenoserna med grekisk dans, skumpa och tomtebloss. Kanela fick sitta i bilen det här nyåret, vädret var för dåligt för att lämna henne ute och ensam inne i lägenheten skulle hon kanske bli vansinnigt rädd när nyårssmällarna började låta. Bilen kändes som bästa alternativet och när vi for hem på natten sov hon gott på ”min” stol, passagerarstolen.

När regnet fortfarande forsade ner på nyårsdagen, klädde vi på oss regnkläder och inspekterade omgivningarna trots blåsten. Vattnet rann överallt och här och där var vägarna översvämmade. Vår grusväg hade omvandlats till en bäck, bl a för att en granne la igen diket i somras utan att lägga dit något rör och gjorde en väg upp till sitt hus.  (!) Det är våldsamma mångder vatten som kommer ner till Karystos under ett sådant här regn eftersom det rinner ned ifrån hela berget bakom.

Så, fredag efter nyår upphörde regnet och vinden mojnade. Och berget lyste helt vitt med mängder av snö när vi tog bilen till Aliveri för att köpa mer ved! Castello Rosso ligger på 600 möh och snögränsen ligger lite ovanför den höjden. Jag kan inte minnas att snön har legat så tjock så långt ner sedan vi flyttade hit! Och nu är branden på berget definitivt släckt!

 

And the google version!

 

The days around Christmas and New Years Eve have been full of drama!

On Boxing Day  a fire started on the mountain above the village Ano Aetos. A large area on the top burned and burned for two days. Roffe took a winter picture on the square in Karystos and happened by chance to catch the first smoke. We tried to take a picture in the dark, you have to believe me on my word that it is the light from the fire. Fortunately the wind was very quiet, yet it felt uncomfortable to know that no one tried to put it out. When we picked oranges and tangerines on Montofolie,  Pavlos joked and said: ”they are waiting for the rain …!”

And the rain came! The day before New Years Eve it started to completely pour down and continued uninterrupted for three days! The temperature that had been just right for ”short sleeves” on Christmas Eve, decreased to +8 – 10 degrees during the days. We made a drive with the car on New Year’s Eve, to see if the mountain was covered with snow, but could´t see anything because of the clouds. Instead  we got to see an amazing rainbow that shone with the most intense colors I have ever seen. And we saw rainwater jumping up the hillside on the concrete road due to the strong wind!

We celebrated  the New Year  in the tavern To Rema together with several other xenos´, with Greek dancing, champagne and sparklers. Kanela sat in the car this New Year, the weather was too bad to leave her outside and alone inside the apartment, she might become insanely scared when the New Year firecrackers should start to sound. The car felt like the best option and when we went home at night she were deep asleep at ”my” seat, the passengers seat.

When the rain still poured down on New Year’s Day, we dressed in rainwear and took a walk to inspect the surroundings, despite the hard wind. The water poured everywhere and here and there the roads were flooded. Our gravel road had been converted into a creek, among other things due to that a neighbor made a road up to his house over the ditch last summer, without adding something for the water to flow in. (!) It is enormous amounts of water that comes down to Karystos during this kind of rain as it flows down from the mountain behind.

So, Friday after New Year’s the rain stopped and the wind died. And the mountain shone all white with lots of snow when we took the car to Aliveri to buy more wood! Castello Rosso is situated at 600 meters above sea level and the snowline lies a little above that height. I can´t remember the snow so thick and so far down since we moved here!  Now the fire on the mountain is definitely off!

En strålande båge en av de vackraste vi sett.

En strålande båge en av de vackraste vi sett.

Regnet piskade mot rutan

Regnet piskade mot rutan

Kanelas uteååkabilplats, stabilt mellan mattes knän.

Kanelas uteååkabilplats, stabilt mellan mattes knän.

Gryningens rodnande himmel slås bara av.....

Gryningens rodnande himmel slås bara av…..

...skymningen. Det är otroligt färggrannt.

…skymningen. Det är otroligt färggrannt.

Över taken ser ni till höger rökmolnet från den ganska stora branden på Ochi

Över taken ser ni till höger rökmolnet från den ganska stora branden på Ochi

Det flammade längs bergskanten men det var svårt att fånga på bild..

Det flammade längs bergskanten men det var svårt att fånga på bild..

Jättegoda tangeriner och dom är ju så vackra..

Jättegoda tangeriner och dom är ju så vackra..

Vatten, vatten överallt vatten, i bäckar, på vägar och uppifrån.

Vatten, vatten överallt vatten, i bäckar, på vägar och uppifrån.

Smart granne vi har täcker ett dike för att kunna köra och lämnar det så.

Smart granne vi har täcker ett dike för att kunna köra och lämnar det så.

Fin väg vi har eller hur!!!

Fin väg vi har eller hur!!!

Det är så kul att kunna gå ner till hamnen, sätta sig och ta en ouzo med en meze en vanlig dag.

Det är så kul att kunna gå ner till hamnen, sätta sig och ta en ouzo med en meze en vanlig dag.

A Happy....

A Happy….

..New Year önskar vi er alla!

..New Year önskar vi er alla!

Havet är som så ofta dramatiskt och även så här lugnt blir det ljuset som skapar dramatiken.

Havet är som så ofta dramatiskt och även så här lugnt blir det ljuset som skapar dramatiken.

Avslutningsvis lite snöbilder..

Avslutningsvis lite snöbilder..

Snön ligger djup och vacker på bergsidan ovanför vårt hus.

Snön ligger djup och vacker på bergsidan ovanför vårt hus.

..snön ligger längre ner och mer snö än vi sett tidigare. Lite hemkänsla :-).

..snön ligger längre ner och mer snö än vi sett tidigare. Lite hemkänsla :-).

This entry was posted in Dagbok. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *