Äntligen lite ”vinter”

Det är lördag den 14:e. Ute har det regnat med jämna mellanrum ända sedan i måndags och Roffe har eldat idogt i kaminen för att komplettera värmen från elementen. Temperaturen har sakta ökat ute från + 5 i början av veckan till +11 grader nu. Mellan regnskurarna har det kommit hagelstormar. Bergen är vita av snö igen och det är ordentligt kallt. Det här är den längsta sammanhängande perioden av ”dåligt” väder som vi har haft sedan vi kom hit till Karystos. Myra och Roger, som har bott här i 25 år, berättade att det är den kallaste och våtaste vintern under deras tid här! Det vanliga är 1 – 3 dagar regn och sedan är solen tillbaka.

Förra helgen strålade solen, även om temperaturen inte var så hög, så på lördagen passade vi på att ta en långpromenad bland vårblommorna till Petrokánalo på andra sidan berget. På söndagen blev det en tur med HappyHikers i låglandet väster om stan. Vi var c:a 15 personer, tre hundar och Céciles åsna som gick den trevliga vandringen.

Den stora väderförändringen kom samtidigt som vi var på måndagsdansen och blixtarna åstadkom flera strömavbrott. Musiken tystnade och det blev kolmörkt mitt i dansandet. Många glada skrik och skratt blev det istället. Kanela låg i bilen och skakade medan vi dansade, men hon är ändå lugnare där än någon annanstans när det blixtrar och dundrar. Strömavbrotten och yrsnön påminde mig märkligt nog om hur det var i Handöl när vi flyttade dit i slutet av 80-talet.

Kylan och blåsten har ställt till det för en del av det gröna och ”vårblommorna”. På mandelträden har de flesta blombladen och knopparna blivit bruna. Det ska bli intressant att se om det kommer nya knoppar istället!

Båttrafiken får också stora bekymmer när nordostvinden kommer upp till stormstyrka i byarna. Egeiska havets ilskna vågor har skördat många människoliv och sänkt många fartyg under årtusendena. Karystos bukt, Kolpos Petalion, ligger väl skyddad från den vinden och som mest hade 11 fartyg ankrat upp och sökt skydd där den här veckan.

När Roffe tog med sig Kanela och gick en regnig promenad längs med havet, fann han en död havssköldpadda uppspolad på stranden vid tavernan To Kýma. Han la ut ett foto på sköldpaddan, den första vi sett, på Facebook. Efter en liten stund ringde Roger och berättade att en sådan händelse måste rapporteras till polisen eller veterinären. När Roffe ringde Maria, veterinären hade hon också sett bilden och redan rapporterat det till hamnpolisen. Det går fort med de sociala medierna!

Den grekiska fastan börjar närma sig och med den mycket ”förfestande”. Förra lördagen var det ”kycklingfest” på tavernan Fantasia med levande musik och dans. I torsdags,  Tsiknopembti, var To Rema fullsatt av ätande och festande människor.  Både Roffe och jag dansade så att svetten dröp till rytmisk grekisk levande musik. Alla dansar tillsammans, unga som gamla, tjocka som smala, kunniga som okunniga. Danserna är långa, en del kanske håller på mer än 15 minuter, så deltagarna hoppar in i och ut ur den under tiden. Efter några minuter gungar man med nästan i trans. Härligt! Nästa lördag är det dags igen för en ny fest på Fantasia.

 

And in some sort of English:

It’s Saturday the 14th. It has been raining regularly ever since Monday and Roffe has been burning assiduous in the stove to supplement the heat from the elements. The temperature outside has slowly rised from + 5 early in the week to +11 degrees now. Between rain showers, there have been hailstorms. The mountains are white with snow again and it is thoroughly cold. This is the longest continuous period of ”bad” weather we’ve had since we came here to Karystos. Myra and Roger, who has lived here for 25 years, told us that it is the coldest and wettest winter during their time here! It use to be 1-3 days of rain and then the sun is back.

Last weekend the sun was shining, although the temperature was not so high, so on Saturday we decided to take a long walk among the spring flowers to Petrokánalo on the other side of the mountain. On Sunday, it was a trip with HappyHikers in the lowlands west of town. We were about 15 people, three dogs and Ceciles donkey walking the pleasant hike.

The big weatherchange came while we were on our Mondaydance and the flashes produced several power outages. The music stopped and it became pitch dark in the middle of the dancing. Many happy screams and laughter came instead. Kanela was shooking in the car while we were dancing, but she’s still quieter there than anywhere else during the thunder and lightning. Power outages and a lot of snow in the wind reminds me curiously enough about how it was in Handöl when we moved there in the late 80s.

The cold and wind has caused problems for some of the ”spring flowers”. On the almond trees, most petals and buds has become brown. It will be interesting to see if there will come new buds instead!

Boattrafic are also in serious trubble when the northeast wind comes up to gale force. Aegeans angry waves have claimed many lives and reduced the number of ships over the millennia. Karystos bay, Kolpos Petalion, is well protected from the wind, and at most we had 11 ships anchored for shelter there this week.

When Roffe and Kanela went on a rainy walk along the sea, they found a dead sea turtle washed up on the beach at the tavern To Kýma. Roffe put out a photo of the turtle, the first we have seen here, on Facebook. After a little while Roger phoned and told that such an event must be reported to the police or the vet. When Roffe called Maria, the vet, she had also seen the picture on FB and had already reported to the portpolice. It goes fast with social media!

The Greek Lent is approaching,  with a ”pre-party spirit.” Last Saturday was the ”Chicken Party” at the tavern Fantasia with live music and dancing. This Thursday, Tsiknopembti, was To Rema crowded by eating and partying people. Both Roffe and I danced so that the sweat dripped with rhythmic Greek live music. All people dance together, young and old, thick as thin, pro as amateur. The dances are long, some may hold more than 15 minutes, so participants jump into and out of it in the meantime. After a few minutes you swing by almost in a trance. Lovely! Next Saturday it’s time again for a new party at Fantasia.

800 km söder om oss ligger Sahara och när det blåser stark sydlig vind är luften brun

800 km söder om oss ligger Sahara och när det blåser stark sydlig vind är luften brun

Vilket resulterar att våra fordon och allt annat får en lätt brun ton. Bra rubbing enligt en god vän från Svedala.

Vilket resulterar att våra fordon och allt annat får en lätt brun ton. Bra rubbing enligt en god vän från Svedala.

Det är trångt i vår vik, två oljetankers och nio lastbåtar.

Det är trångt i vår vik, två oljetankers och nio lastbåtar.

Andra snöläggningen!

Andra snöläggningen!

Att den första havssköldpadda jag ser i levande livet är död, det är riktigt tråkigt.

Att den första havssköldpadda jag ser i levande livet är död, det är riktigt tråkigt.

En ny väg för  som tog oss till baksidan av Oxi till Petrokanale.,

En ny väg för som tog oss till baksidan av Oxi till Petrokanale.,

Blomsterprakt!

Blomsterprakt!

Krokus på sitt bästa humör!

Krokus på sitt bästa humör!

Även irisarna börjar krypa upp.

Även irisarna börjar krypa upp.

Petrokanale porten både till Oxi och Dimosarie ravinen

Petrokanale porten både till Oxi och Dimosarie ravinen

Vinsten med att gå högt är alla fantastiska vyer.  Kanela blir också ofta stående och njuter.

Vinsten med att gå högt är alla fantastiska vyer. Kanela blir också ofta stående och njuter.

Flera gånger har vi nu sett sniglar klättra upp på väggen, undrar om dom också njuter av utsikten.

Flera gånger har vi nu sett sniglar klättra upp på väggen, undrar om dom också njuter av utsikten.

Mandelblommen är något att njuta av på vintern.

Mandelblommen är något att njuta av på vintern.

Happy Hikers ute på söndagspromenad 15 personer, tre hundar och en åsna (förutom Rolf).

Happy Hikers ute på söndagspromenad 15 personer, tre hundar och en åsna (förutom Rolf).

Vattenpassagerna på vägarna är många. Aries är alltid redo att assistera damerna.

Vattenpassagerna på vägarna är många. Aries är alltid redo att assistera damerna.

Dans på "köttorsdagen" sista köttet innan fastan. Dans funkar bra för att få ner maten!

Dans på ”köttorsdagen” sista köttet innan fastan. Dans funkar bra för att få ner maten!

Roger blir riktigt snygg i sitt nya hår, frugan ser beundrande på.

Roger blir riktigt snygg i sitt nya hår, frugan ser beundrande på.

Alla dansar ung och gammal!

Alla dansar ung och gammal!

Efter en promenad är det skönt att komma hem sätta igång en brasa och njuta av skidåkning på TV.

Efter en promenad är det skönt att komma hem sätta igång en brasa och njuta av skidåkning på TV.

This entry was posted in Dagbok. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *