Januari

Snart har januari på det nya året passerat, oj vad det går undan! Snön som kom försvann fort här nere vid havet, men på toppen av Ochi och uppe i ravinerna ligger den fortfarande kvar. Några riktigt blåsiga dagar gjorde att det blev ganska kallt inomhus och vår braskamin har gjort stor nytta. Ett par dygn tog det i med stormstyrka i byarna så att solpanelen uppe på taket som värmer varmvattnet  blåste sönder. Men emellan ovädren har det som vanligt varit underbara dagar med fika utomhus i kortärmat.

Vi har gått mycket, både långa och korta turer. Vi har börjat testa oss lite inför planen att vandra pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Den längsta vandringen gick hemifrån Karystos västerut över bergen till Marmári. Det blev 23 km, tog 6,5 timmar och gav oss många nyttiga lärdomar. Den turen blev också lite speciell eftersom det visade sig att allt smältvatten från snön gjorde om vägarna till åar och sjöar! Vi fick parera och gå omvägar, men på några ställen var det bara att ta av sig skorna om man inte ville bli blöt. Konditionen har höjts ordentligt, men delar av kroppen protesterar mot behandlingen. Vi är ju inte några ungdomar längre kan vi konstatera!

Vi har också träffat ganska mycket folk, varit på födelsedagskalas, fikat på stan och både haft och varit på middagar.

Nu har vi precis kommit hem från några härliga dagars utflykt till Kreta, där vi bodde på hotell i Heraklion, strosade omkring på olika museum och utställningar, shoppade och hälsade på Zoi, Nicos och Gabriella (knappt 2 år), våra f.d. grannar. Vi har gästat dem i Larissa, på Alonissos och nu i Heraklion där Zoi har fått en fast tjänst som förskolelärare. Lärare och läkare ”tvångskommenderas” ju ut till öar och glesbygd några år innan de kan välja själva var de ska jobba. Det var alltså anledningen till att Zoi jobbade i Karystos och blev granne med oss!

Tillsammans med dem gjorde vi en utflykt till hantverksbyn Kritsa, (där nästan allt var stängt men vi iallafall  köpte en linneduk med broderade olivkvistar). Vi for vidare för att äta genuin kretensisk mat i Kroustas (där allt var stängt) och hittade sedan en härlig taverna i närliggande Agios Nikolaos där vi verkligen fick god mat! Att resa omkring den här årstiden har många fördelar, gott om plats överallt och bra priser, men det är klart att det mest turistiska inte är tillgängligt.

Medan vi var på Kreta skedde det grekiska nyvalet, något som bara märktes genom de ännu ivrigare diskussionerna på TV-apparaterna och runt kaféborden och med lite mer pappersskräp på gatorna än vanligt (all valpropaganda!). De flesta verkar nöjda med valutgången, partiet tillhör inte de traditionella mutkolvarna, det är ännu oprövat! Och värre än det har varit kan det inte bli, säger man.

 

And a translation (modified Google)

 

Soon January of the new year is gone, how fast time goes! The snow quickly disappeared here by the sea, but on the top of Ochi and in the ravines there still is. Some really windy days made it quite cold indoors and our stove has been useful. A couple of days it was storm strength in the wind so the solar panel on the roof which heats the hot water blew apart. But as usual it has been wonderful days between the storms with coffee outside in short sleeves.

We have walked a lot, both long and short trips. We have begun to test us a little bit because of the plan to do the pilgrim route to Santiago de Compostela. Our longest trek went from Karystos west over the mountains to Marmari. It was 23 km long and took 6.5 hours and gave us many useful lessons. The tour was also a bit special because it turned out that all the meltwater from the snow turned the roads into rivers and lakes! We had to fend off and go detours, but in some places it was just to take off the shoes to not get wet. Our stamina has been raised properly, but parts of the body are protesting against the treatment. We are no longer teenagers, we can note!

We have also met quite a few people, been to birthday parties, had coffee in town and both enjoyed and been at dinners.

Now we just arrived home from some lovely days on Crete, where we stayed at a hotel in Heraklion, strolled around in different museums and exhibitions, shopped and visited Zoi, Nicos and Gabriella (almost 2 years), our former neighbors. We have visited them in Larissa, Alonissos and now in Heraklion where Zoi has been given a permanent position as a preschool teacher. Teachers and doctors are commanded out to the islands and sparsely populated areas a few years before they can choose for themselves where to work. That was  the reason why Zoi worked in Karystos and lived next door to us!

Together with them, we made a trip to the handycraft village Kritsa, (where almost everything was closed but we bought a linen cloth embroidered with olive branches). We went on to eat authentic Cretan food in Kroustas (where everything was closed) and then found a lovely tavern in nearby Agios Nikolaos where we really got good food! Travelling around this time of year has many advantages, plenty of room everywhere and good prices, but of course the most touristic things are not available.

We were on Crete during the Greek new elections, something that just was noticed by more fierce debates on television and around the café tables and with a little more paper trash on the streets than usual (all election propaganda!). Most people seem happy with the outcome of the election, the party does not belong to the traditional shyster area, it is yet untried! And worse than it has been, it can not be, they say.

Marianne remmar på sig skorna efter att ha korsat en rema barfota.

Marianne remmar på sig skorna efter att ha korsat en rema barfota.

Vacker vy :-)

Vacker vy 🙂

Ibland måste vi gå på fest, tungt:-)

Ibland måste vi gå på fest, tungt:-)

Den här bilden skulle kunna vara en aprilbild från vårt tidigare liv.

Den här bilden skulle kunna vara en aprilbild från vårt tidigare liv.

Vår lille vän Minervaugglan är nu tillbaka och lockropen hörs.

Vår lille vän Minervaugglan är nu tillbaka och lockropen hörs.

Ibland tappar man andan och eftersom vi promenerar kan det vara svårt att få den tillbaka!

Ibland tappar man andan och eftersom vi promenerar kan det vara svårt att få den tillbaka!

Romarna reste denna sten och även den tidens graffitti använde blott grekiskt blått, tror jag :-)

Romarna reste denna sten och även den tidens graffitti använde blott grekiskt blått, tror jag 🙂

Nu blommar det igen och snart kommer mandelblommen

Nu blommar det igen och snart kommer mandelblommen

Sköna dagar vid Medelhavet.

Sköna dagar vid Medelhavet.

Kanela har fått sin koja ombyggd med löstagbar front för att kunna dra sig tillbaka och vara trygg.

Kanela har fått sin koja ombyggd med löstagbar front för att kunna dra sig tillbaka och vara trygg.

Två tjurskallar på samma bild den ene något äldre.

Två tjurskallar på samma bild den ene något äldre.

Gjutform i täljsten, ett för oss känt föremål.

Gjutform i täljsten, ett för oss känt föremål.

Dessa guldbin är bland det häftigaste som finns och bara c:a 4000 år gamla. Vilka verktyg hade dom?

Dessa guldbin är bland det häftigaste som finns och bara c:a 4000 år gamla. Vilka verktyg hade dom?

Två vackra "föremål" båda har åldrats i skönhet.

Två vackra ”föremål” båda har åldrats i skönhet.

Vacker kretensisk sång och musik är intressant för alla åldrar.

Vacker kretensisk sång och musik är intressant för alla åldrar.

Vi har ett litet "extrabarnbarn" Gabriella en söt, nyfiken liten unge.

Vi har ett litet ”extrabarnbarn” Gabriella en söt, nyfiken liten unge.

Vi strosade ett tag i Heraklions hamn, samtalade, matade duvor och hade det skönt.

Vi strosade ett tag i Heraklions hamn, samtalade, matade duvor och hade det skönt.

Här i Kritsa har man hantverkat i alla tider och en av de äldre om ändå ung blev kvar vid sin läst.

Här i Kritsa har man hantverkat i alla tider och en av de äldre om ändå ung blev kvar vid sin läst.

Denna dam lyckades sälja en €40 duk till oss för €10 för att det var årets första försäljning.

Denna dam lyckades sälja en €40 duk till oss för €10 för att det var årets första försäljning.

Denna mosaik är en kopia av en gammal målning. Den som gjort den studerar på en skola där man utbildar mosaikkonstnärer.

Denna mosaik är en kopia av en gammal målning. Den som gjort den studerar på en skola där man utbildar mosaikkonstnärer.

Nu måste ju pappa Nicos vara med också. Gabriella avslutar middagen i pappas knä.

Nu måste ju pappa Nicos vara med också. Gabriella avslutar middagen i pappas knä.

Dessa fantastiska grönsakstånd hittade vi flera på våra vandringar, vilket överdåd!

Dessa fantastiska grönsakstånd hittade vi flera på våra vandringar, vilket överdåd!

This entry was posted in Dagbok. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *