Påsk – Πάσκα

Påskveckan har gått och alla våra och Karystos gäster har farit hem. Samtidigt med att Magnus/Caroline och Tommi/Malin/Axel kom, drog för ovanlighetens skull ett lågtryck in över södra Evia, med svalare temperatur och massvis med regn. Vi fick dammsuga garderoberna på regnskydd och ”göra” stan och alla inköp på skärtorsdagen. Vi drog till oss många undrande blickar när vi envisades med att sitta utomhus och äta vår lunch på Philippas nere vid hamnen, med torra stolar utburna ifrån tavernan.

På långfredagen sken solen igen och det blev vandring för alla i Campus-området med start i ”spindelnätet” av vägar väster om stan. Trots att Roffe och jag nyss varit där, var det svårt att hitta rätt, och på hemvägen körde vi vilse flera gånger.

Vi hade för säkerhets skull bokat bord till kl åtta på Dimitris uppe i Aetos, promenerade dit och åt jättegod mat alldeles ensamma vid ett bord inomhus, till ljudet från en radiomässa i högtalaren och en annan riktig mässa i kyrkan alldeles bredvid. På väg hem blev vi stående för att titta på en procession med kyrkans ikon i bärstol, som precis drog förbi. Jag undrar vad grekerna tänker om oss ”avfällingar” egentligen.

Vädret fortsatte att vara svalt och ganska molnigt, den enda av oss som badade var Malin,  men det gick ändå åt mycket solskydd och flera fick intressanta armar med tydlig ”bondbränna”.

Söndag morgon for Tommi/Malin/Axel med första färjan hem och vi andra deltog i en riktig påskfest hos Pavlos och Marianne med familj på Montofoli. Roffe hjälpte till att veva lammet på grillen och jag vallade Magnus och Caroline runt ägorna och visade husen. Sedan blev det massor med mat för massor med folk runt det stora glasbordet framför ”duvslaget” som ena huset kallas. En glad och varm påskmåltid i en fantastisk miljö.

Annandagens morgon var det Magnus/Carolines tur att åka. Men tomt och tyst hann det inte bli! Hela bakgården dekorerades och fylldes av barn och vuxna på vår granne Dimitrakis (lille Dimitrios) första födelsedag. Och bland gästerna var Kanelas veterinär, husets arkitekt, en vindkraftsingenjör som vi väntat på bussen till flyget tillsammans med i Rafina, affärsmannen vi ofta handlar av och deras fruar och barn. Vi börjar få ihop fler och fler ansikten till vem som hör ihop med vem!  Jag sörjer verkligen, att jag inte kunde prata grekiska med Costas 90-åriga mamma!

 

And the Google translate

 

Easter week has gone by and all our and Karystos guests have gone home . Together with Magnus / Caroline and Tommi / Malin / Axel came unusually, bad weather over southern Evia , with cooler temperatures and lots of rain. We searched through all the closets for rain cover and ” did” the town and all purchases on Thursday . We got many wondering eyes when we insisted to sit outside and eat our lunch on Philippas down by the harbor , on dry chairs from the tavern.

On Good Friday the sun shone again and it was hiking for everyone in the campus area , starting in the ” spider web ” of roads west of town. Although Roffe and I have just been there , it was difficult to find the right way , and on the way home we drove astray several times.

To be sure to get place, we had booked a table eight o´clock at the Dimitris up in Aetos , walked there and ate yummy food all alone at a table indoors, to the sound of a radio mass in speaker and another real mass in the church just next door. On the way home we were standing to watch a procession to the church’s icon in the sedan chair that just passed by . I wonder what the Greeks actually think about us ” apostates ”.

The weather remained cool and rather cloudy, the only one that took a bath was Malin ,  still a lot  of sunscreen was needed and they got several interesting arms with clear ”farmers burn” .

Sunday morning  Tommi / Malin / Axel went with the first ferry home and the rest of us took part in a real Easter treat with Pavlos and Marianne with family on Montofoli . Roffe helped crank the lamb on the grill and I herded Magnus and Caroline around the estate and showed the houses. Then there was lots of food for lots of people around the large glass table in front of the ” dove cote ” that one house is called . A happy and lovely Easter meal in a stunning setting.

Easter monday morning it was Magnus / Caroline ’s turn to go . But it was not empty and quiet ! The entire backyard was decorated and filled with children and adults at our neighbor Dimitrakis ( little Dimitrios ) first birthday. And among the guests were Kanelas vet , our house architect, a wind engineer that we met waiting for the bus to the airport together with in Rafina , the businessman we often do affairs with and their wives and children. We start getting together more and more faces who belongs together with whom! But I mourn the fact that I could not talk greek to Costas 90 -year-old mother.

Ut i naturen ska vi gå hej å hopp...

Ut i naturen ska vi gå hej å hopp…

Många får och getter strövade i området. Nån hade slutat ströva!

Många får och getter strövade i området. Nån hade slutat ströva!

Om inte stenarna var så platta å vassa skulle man kunna tro att det var i Småland.

Om inte stenarna var så platta å vassa skulle man kunna tro att det var i Småland.

Stenomgärdade fd åkrar finns det många av i området som andas beboeligt!

Stenomgärdade fd åkrar finns det många av i området som andas beboeligt!

Puss påre älskling sa Caroline och slog till i den romantiska miljön!

Puss påre älskling sa Caroline och slog till i den romantiska miljön!

Kanela and the sea!

Kanela and the sea!

Här mår Rolf som bäst, på toppen

Här mår Rolf som bäst, på toppen

Det doftar kamomill vill jag lova!

Det doftar kamomill vill jag lova!

Vandringens gruppbild men Kanela ville inte vara med så hon vände baken till.

Vandringens gruppbild men Kanela ville inte vara med så hon vände baken till.

Vi tittade först efter bord ute men ägaren insisterade att vi skulle sitta inne, vilket var ett klokt beslut

Vi tittade först efter bord ute men ägaren insisterade att vi skulle sitta inne, vilket var ett klokt beslut

Skynda dig att springa innan nästa våg!

Skynda dig att springa innan nästa våg!

Alla kunde samlas torrskodda för fotografering!

Alla kunde samlas torrskodda för fotografering!

Hamnen en sen kväll i april. Malin den garanterat enda i kjol!

Hamnen en sen kväll i april. Malin den garanterat enda i kjol!

Solen färgar det röda mera rött, visst är det vackert!

Solen färgar det röda mera rött, visst är det vackert!

The turning"torso", det luktade gott, var vackert och smakade delikat.

The turning”torso”, det luktade gott, var vackert och smakade delikat.

Lammet var uppbundet och sytt av en läkare och här tas stygnen för att lammet sedan skall dissikeras.

Lammet var uppbundet och sytt av en läkare och här tas stygnen för att lammet sedan skall dissikeras.

Många rätter, lamm, fläsk, grönsaker, potatis ock en Janssons frestelse. Middagen avslutades med Manolis berömda "Lemon Tarte". Till det dracks Montofolis egna utsökta vita av årgång 2007.

Många rätter, lamm, fläsk, grönsaker, potatis ock en Janssons frestelse. Middagen avslutades med Manolis berömda ”Lemon Tarte”. Till det dracks Montofolis egna utsökta vita av årgång 2007.

De tre Marianne, från vänster Marianne, Marianne och Marianne!

De tre Marianne, från vänster Marianne, Marianne och Marianne!

Två underbart vackra och milda kvinnor. Marianne sa åt mig att skriva milda!

Två underbart vackra och milda kvinnor. Marianne sa åt mig att skriva milda!

På förmiddagen dekorerar Efstasia och Kostas trädgården för Dimitris födelsedag.

På förmiddagen dekorerar Efstasia och Kostas trädgården för Dimitris födelsedag.

En ettårig son och en stolt far! Dimitris tar på dagen sina första steg!!

En ettårig son och en stolt far! Dimitris tar på dagen sina första steg!!

Arkitekten som ritat vårt fina hus (med ryggen mot fotografen) och Carrefors ägare i samspråk med Marianne

Arkitekten som ritat vårt fina hus (med ryggen mot fotografen) och Carrefors ägare i samspråk med Marianne

Kanelas veterinär med familj.

Kanelas veterinär med familj.

Fyra generationer på Kostas sida och tre på Efstasias.

Fyra generationer på Kostas sida och tre på Efstasias.

Efstasia kom med den goda och vackert dekorerade födelsedagstårtan. Den var f.ö. god!

Efstasia kom med den goda och vackert dekorerade födelsedagstårtan. Den var f.ö. god!

This entry was posted in Dagbok. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *