Midsommarveckan / midsummer

Årets midsommardag var också dagen för Montofolies årliga musikfestival (www.montofolie.gr). Europeiska musiker äntrar då scenen framför kyrkväggen/som blev en vägg i turkiska paschans stall/för att nu vara Montofolies vinkällare, för en utomhuskonsert med Karystosbukten och stjärnorna som bakgrund till publiken. Roffe och jag var där dagen före och putsade lyktor, hjälpte till att fylla dessertvin på flaskor och placerade ut c:a 450 stolar i blåa och vita rader enligt grekiska flaggan. Såg fantastiskt ut uppifrån vinkällartaket även om nog ingen i publiken la märke till det!  Konsertens klassiska del, inleddes med att Musica Vitae, en stråkorkester från Växjö, värmde upp oss med lite lättsammare stycken spelade på gräsplanen framför entrén,  medan vi smakade på dessertvinet och minglade. Från scenen blev det Vivaldi, Grieg och Holst följt av tango av Piazzolla tillsammans med solister från Belgien och Spanien på guitar och accordion. Tre framapplåderade extranummer säger nog något om hur bra det var! Mer dramatisk Piazzolla-tango blev det när tre medlemmar ur en grekisk familj på piano, guitar och klarinett, inledde jazz-delen av konserten. Nära midnatt fick jazzmusikern Nissim från Israel avsluta festivalen tillsammans med cikador och skällande hundar. Vilken kväll, årets kulturella höjdpunkt här i Karystos! Roffe och jag fick dessutom chansen att äta nattamat tillsammans med musikerna, så vi parkerade vår ”gorona” hemma vid halv tre-tiden på natten, inte vanligt för oss!

Roffe, som är familjens chéf, har till slut spottat i nävarna och börjat köpa och tillaga färsk fisk! Och jag klagar INTE! Grillade och stekta läckerheter,  en del rosafärgade, en del glosögda, eller gavros inlagda som ättiksströmming eller som sill, jag inser att jag är lyckligt lottad med en man i köket som älskar fisk!

Två annorlunda turer har vi gjort.

Den ena gick till Archámboli, en strand som finns med på en ”blå lista”, en lista med de 10 finaste stränderna i Grekland. Två timmars bilkörning österut, på vägar som gav vår bil vad den tål, och därefter en härlig vandring i en timme, ledde oss ner till stranden. När vi bytte till badkläder gick solen i moln, det blåste upp och regnet hängde i luften, så det blev bara ett snabbt svalkande dopp innan vi gick tillbaka. En minnesvärd tur, bl.a. för en vänlig grekisk man som helt enkelt gick med oss en bit för att vi skulle hitta stigens början efter att vi irrat runt i omgivningen en stund.

Den andra var en dagstur med fyrhjulingen på nästan ofarbara vägar över berget österut. Med fantastiska vyer, branter och stup, ömsom kargt och ömsom lummigt grönt.  Vi körde genom en hel dal som doftade och färgades lila av blommande timjan, vi döpte den till ”timjansdalen”.

Nu när dagarna är heta och nätterna svala är Kanela oftare ute på stan hela nätterna och dyker i regel upp jättetrött någon gång på morgonen för att sova och äta. Det är rätt många hundar på stan nu och några av dem ställer till med problem genom att jaga bilar och cyklar. Men vi får många bevis på Kanelas popularitet. Många ropar: ”Kanela!” och klappar om henne på stan. Folk som suttit på tavernorna berättar hur Kanela försöker komma emellan fordonet och de andra hundarna och trycka bort dem för att hindra jakten. Häromdagen  skulle vi handla en vattenslangskoppling på Karystos variant av NNP.  Vi tittade runt där och hittade ett bra hundhalsband i läder som vi ville köpa. När försäljaren fick klart för sig till vem halsbandet var utspann sig en snabb diskussion på grekiska med butiksägaren och priset rabatterades rejält! Det visade sig att den killen hade hjälpt till att ordna Kanelas sterilisering för tre år sedan.

 

And the Google translation:

 

This midsummer day was the day for Montofolies annual music festival (www.montofolie.gr). European musician enters the scene in front of the church wall / which became a wall in the stable to the Turkish pascha / and now Montofolies wine cellar, an outdoor concert with the Karystosbay and all the stars in the background of the audience. Roffe and I was there the day before and trimmed lamps, helped to fill dessert wine bottles and put out about 450 chairs in blue and white lines like the Greek flag. Looked amazing from the top of the vinecellar although probably no one in the audience noticed it!  The classical part of the concerto , began with Musica Vitae, a string orchestra from Växjö in Sweden, they warmed us up with some lighter pieces played on the grass field in front of the entrance, while we tasted the dessert wine and mingled. From the stage, it was Vivaldi, Grieg and Holst followed by tango of Piazzolla together with soloists from Belgium and Spain on guitar and accordion. Three front applauded encore says probably something about how good it was! More dramatic Piazzolla tango it became when three members of a Greek family on the piano, guitar and clarinet, began the jazz portion of the concert. Near midnight the  jazz musician Nissim from Israel ended the festival together with cicadas and barking dogs. What a night, this year’s cultural highlight here in Karystos! Roffe and I got the chance to eat midnight snack along with the musicians, so we parked our ”gourouna” at home at half past two at night, not usual for us!

Roffe, who is the family’s chéf, has finally started to buy and cook fresh fish! And I´m NOT going to complain about that! Grilled and fried delights, some pink, some googly, or gavros additions like marinated herring, I realize that I am lucky with a husband who likes to be in the kitchen and who love fish!

We have done two special tours.

One went to Archámboli, a beach that is on a ”blue list”, a list of the 10 best beaches in Greece. Two hours drive to the east, on roads that gave our car what it can take, and then a lovely walk for an hour, led us down to the beach. When we switched to swimwear, the sun went in the clouds, the wind rose and rain hung in the air, so it was just a quick dip to cool off before we walked back. A memorable tour, also for a friendly Greek man who simply walked with us a bit so we would find the beginning of the trail after he had seen us wandering around in the environment for a while.

The second was a day trip with the ATV on nearly impassable roads over the mountain to the east. With fantastic views, steep slopes and precipices, sometimes bare and sometimes leafy green. We drove through an entire valley that smelled and stained purple with flowering thyme, we named it ”thyme valley”.

Now that the days are hot and nights cool, Kanela is more often out in the town all night and pops usually up really tired at some time in the morning to sleep and eat. There are quite a few dogs in town now and some of them are causing trouble by chasing cars and bikes. But we get a lot of evidence of Kanelas popularity. Many cries: ”Kanela” and pats on her in the town. People who sat in the taverns tell us how Kanela is trying to come between the vehicle and the other dogs and pushing them away to stop the hunt. The other day we would buy a water hose coupling in a shop in Karystos . We looked around there and found a good dog collars in leather that we wanted to buy. When the salesman got clear about to whom the necklace was ensued a quick discussion in Greek with the store owner and the price discount was substantial! It turned out that the salesman had helped organize Kanelas sterilization three years ago!

Vi hade ett sjå att ägga stolspusslet, men vi fick ihop det! Pavlos granskar!

Vi hade ett sjå att lägga stolspusslet, men vi fick ihop det! Pavlos granskar!

Klädda för fest!! Rolf fick gå i flip-flopps men shortsen fick bli hemma.

Klädda för fest!! Rolf fick gå i flip-flopps men shortsen fick bli hemma.

Vacker och lätt mingelmusik i väntan på konserten!

Vacker och lätt mingelmusik i väntan på konserten!

Skickliga solister tillsammans med Musica Vitaes stålar i ett stycke av Piazzola.

Skickliga solister tillsammans med Musica Vitaes stråkar i ett stycke av Piazzolla.

Musica Vitae in concert med bla.a. norsk musik.

Musica Vitae in concert med bla.a. norsk musik.

Israelisk jazzsång med komp av grekiska musikanter, vackert!

Israelisk jazzsång med komp av grekiska musikanter, vackert!

Så här ska krokiga gurkor se ut enl. grekiska EU bestämmelser.

Så här ska krokiga gurkor se ut enl. grekiska EU bestämmelser.

De e en mängd olika fiskar och dom kostar och smakar väldigt olika. de blir ett jobb att få bästa smak till lägsta €.

De e en mängd olika fiskar och dom kostar och smakar väldigt olika. de blir ett jobb att få bästa smak till lägsta €.

Nu har jag slutat att rens åt Marianne nu fixar han det själv.

Nu har jag slutat att rensa åt Marianne nu fixar hon det själv.

Roffe kollade om han kunde köra full fart framåt!

Roffe kollade om han kunde köra full fart framåt!

Båda modell "Ä".

Båda modell ”Ä”, den ena dock lite bättre bevarad!

Altare "with a view".

Altare ”with a view”.

Så mycket timjan för både ögat och näsan!

Så mycket timjan för både ögat och näsan!

Ere stallet eller boningshuset som fått färg?

Ere stallet eller boningshuset som fått färg?

Morgonpromenad i rätt temperatur och en snäll sol!

Morgonpromenad i rätt temperatur och en snäll sol!

Nu är snorkelsäsongen inledd, ett kärt nöje.

Nu är snorkelsäsongen inledd, ett kärt nöje.

Vi passerade en sköldpaddskoloni på vår väg till Archamboli.

Vi passerade en sköldpaddskoloni på vår väg till Archamboli.

En häftig början på stigen mot Archamboli som sedan....

En häftig början på stigen mot Archamboli som sedan….

...fortsätter på smala stigar längs bergssidan för att komma fram till....

…fortsätter på smala stigar längs bergssidan för att komma fram till….

......Archamboli stranden, en av de tio blå stränderna i Grekland, en av top 10!

……Archamboli stranden, en av de tio blå stränderna i Grekland, en av top 10!

Våran frukostutsikt, vi kollar båtar som kommer och går.

Våran frukostutsikt, vi kollar båtar som kommer och går.

Denna lilla sparvel, Minervauggla, hålls hos oss. Den har också en partner!

Denna lilla sparvel, Minervauggla, hålls hos oss. Den har också en partner!

 

Posted in Dagbok | Leave a comment

Slutet på maj – End of may

Och livet går vidare och vi är redan inne i juni månad! Idag när detta skrivs är det Sveriges nationaldag vilket jag inte hade en aning om när jag vaknade i morse. Jag har en grekisk gammaldags pappersalmanacka för att hålla ordning på vårt liv och där står förstås ingenting om det. Jag hoppas verkligen att alla ni i Sverige har tagit vara på dagen!

Några dagar efter vårt besök på Alonissos kom Roffes kusin Ami och hennes man Roger hit till Karystos för att fira Rogers 50-årsdag. Strax innan hans dag fyllde Roffe 69 jämna år. Så det blev en hel del kalasande! Både Ami och Roger uppskattar god mat och de hade fått många spydiga kommentarer om den ”goda” grekiska maten från sina vänner innan de åkte. Men de tyckte verkligen att Karystos hade mycket gott att erbjuda! På Rogers stora dag blev det underbart god grillad fisk hos Philippas och Roffe och jag fick lära oss hur det går till att ordna det! Nikos följde med oss dit på morgonen och hjälpte oss att beställa, Philippos for direkt iväg och kollade vad fiskhandlarna hade kvar och köpte det bästa han hittade. Och bra blev det! Nu vet vi att om vi vill ha riktigt fin grillad fisk så går vi dit kvällen innan och beställer, sedan ordnar tavernan inköpen på morgonen direkt från fiskebåtarna!

Roffes födelsedag sammanföll med att vi och Roger äntligen vandrade den stora turistmagneten Dimosarie Gorge uppifrån Petrokanale på c:a 800 m.ö.h. ner till Egeiska havet på andra sidan om vårt berg Ochi. Tre taxibilar med elva vandringssugna tog sig upp på den mycket dåliga vägen och samma bilar hämtade oss vid bron vid beachen sex och en halv timme senare. Vandringen var fantastisk, bitvis på en väl bibehållen kalderimi, för här gick den gamla romerska vägen från havet över berget och till Karystos. Dagen var varm, men större delen av stigen gick i skuggan under stora träd, så det var bara skönt! Och när de andra upptäckte att Roffe fyllde år stämde de upp i en gemensam ”Happy birthday….” nästan i samma tonart! Ted hade förstås med sig en hembakad kaka, en brownie med whisky,  som bjöds runt till alla! Jag som rätt nyligen har konstaterat att jag inte tål gluten tog en banan istället! Ändå inte särskilt ledsen eftersom jag numera kan frossa på saker som rödlök,  bönor och kål som jag inte tålde förut!

Ganska mosigt trötta kom vi till Ami och Rogers hotell Karystion för att äta middag på kvällen och på bordet stod en prunkande blomsteruppsättning som Ami hade överrasknings-fixat tillsammans med hotellpersonalen!

Värmen är här nu, men ännu inte mer än vi tål. Vi sover med öppen balkongdörr och istoppstäckena är inpackade i garderoben över sommaren. Vi går till stranden med jämna mellanrum för att njuta av sol och svalka oss i saltvatten , Roffe snorklar och jag har simmat ordentligt för första gången idag! Grönskan i naturen lever farligt och har börjat gulna, men lite regn, som är ovanligt för årstiden,  har piffat upp den lite.

 

And the Google translate:

 

And life goes on and we are already in the month of June! Today, the day of this writing, is Sweden’s National Day, which I had no idea of when I woke up this morning. I have a Greek old-fashioned paper diary to keep track of our lives and it´s of course nothing about that day in it . I really hope that all of you in Sweden have taken advantage of the day!

A few days after our visit on Alonissos, Roffes cousin Ami and her husband Roger came to Karystos to celebrate Rogers’s 50th birthday. Shortly before his day Roffe becme 69 even years. So there was a lot of celebrating! Both Ami and Roger appreciate good food and they had received many snide comments about the ”good” Greek food from their friends before they left. But they really experienced that Karystos had much good to offer! In Rogers’s big day, we got wonderfully good grilled fish at Philippas and Roffe and I  learned how things are going to arrange it! Nikos joined us in the morning and helped us order, Philippos went right away and checked what the fish merchants still had and bought the best he found. And good it was! Now we know that if we want really nice grilled fish we have to go there the night before and order, then the tavern arrange the purchases in the morning straight from the fishingboats!

Roffes birthday coincided with us and Roger finally doing the major tourist magnet Dimosarie Gorge from Petrokanale of about 800 m abow the sea, down to the Aegean Sea on the other side of our mountain Ochi. Three taxis with eleven hikers went up on the very bad road and the same cars picked us up at the bridge at the beach six and a half hours later. The hike was amazing, at times on a well maintained Kalderimi,  here was the old Roman road from the sea over the mountain and to Karystos. The day was warm, but most of the trail was in the shade of large trees, so it was just nice! And when the other hikers discovered that Roffe had his birthday they took up a common ”Happy birthday ….” almost in the same note! Ted had of course brought a homemade cake, a brownie with whiskey, which was offered to everyone! I have recently found out that I can not tolerate gluten, so I took a banana instead! Still not very sad because I can now gorge on things like red onion, beans and cabbage that I could not stand before!

Pretty tired, we came to Ami and Rogers hotel Karystion for dining in the evening and on the table stood a colorful flower set that Ami had  surprise-fixed together with the hotel staff!

The heat is here now, but still not more than we can bear. We sleep with the balcony door open and  our blankets are packed in the closet over the summer. We go to the beach on a regular basis to enjoy the sun and cool off in the salty water, Roffe snorkel and I have swum properly for the first time today! The greenery of nature live in danger and have started to turn yellow, but some rain, which is unusual for the season, has buffed it up a bit.

Trafficjam i bergen!

Trafficjam i bergen!

"Nu grönskar det ut i dalens famn" konstaterar Elisabeth och visar.

”Nu grönskar det ut i dalens famn” konstaterar Elisabeth och visar.

Ett motiv som Rolf "fick" av Aline från Tyskland.

Ett motiv som Rolf ”fick” av Aline från Tyskland.

Dubbelexponering

Dubbelexponering

Så lummigt grönt under de skuggande trädkronorna!

Så lummigt grönt under de skuggande trädkronorna!

Så välbevarade kalderimis, dåtidens "motorvägar".

Så välbevarade kalderimis, dåtidens ”motorvägar”.

Svettigt var det med ryggsäckar.

Svettigt var det med ryggsäckar.

Roger la hatten på tork! Snygg hatt f.ö.

Roger la hatten på tork! Snygg hatt f.ö.

Sverige, Kanada, Tyskland, Belgien, USA, England var representerade vid detta möte!

Sverige, Kanada, Tyskland, Belgien, USA, England var representerade vid detta möte!

Efter 6,5 h promenad väntar vi nu på taxin till Karystos!

Efter 6,5 h promenad väntar vi nu på taxin till Karystos!

Inne i Kastello Rosso på väg till Kyrkan inne i borgen, Ami och Marianne nästan framme.

Inne i Kastello Rosso på väg till Kyrkan inne i borgen, Ami och Marianne nästan framme.

Den obligatoriska gruppbilden fick tas utanför kyrkan för på toppen blåste det storm!

Den obligatoriska gruppbilden fick tas utanför kyrkan för på toppen blåste det storm!

Skumpa och en vacker bordsdekoration överraskade Ami och Roger med.

Skumpa och en vacker bordsdekoration överraskade Ami och Roger med.

Roger 40 år och Marianne slickar faten!

Roger 40 år och Marianne slickar faten!

och glass med gordiska till efterrätt!

och glass med goda drinkar till efterrätt!

På väg upp till bergskammen stannade vi vid en tempelruin och kollade utsikten.

På väg upp till bergskammen stannade vi vid en tempelruin och kollade utsikten.

Väl uppe blev ju inte utsikten sämre...

Väl uppe blev ju inte utsikten sämre…

.... eller hur? Roffe och hans favoritberg!

…. eller hur? Roffe och hans favoritberg!

Att ligga och läsa under parasollet till vågornas stilla kluckande, de e båge speciellt.

Att ligga och läsa under parasollet till vågornas stilla kluckande, de e någe speciellt.

Många nyanser av blott "blått"

Många nyanser av blott ”blått”

Posted in Dagbok | Leave a comment

Alonnisos

Alónissos

När vi bodde på Belvedere hade vi ett tag Nikos och Zoi från Larissa som närmsta grannar. Zoi är utbildad till förskolelärare och som alla andra nyutbildade lärare placerades hon på en ö för att jobba, och det blev i Karystos på Evia. När Zoi blev med barn och Gabriella skulle födas förra året i april, fick de lov att flytta tillbaka till Larissa några månader. Men i höstas fick Zoi en ny placering, nu i Patitiri på Alónissos och Nikos blev hemmaman där, för att de skulle kunna fortsätta att bo tillsammans. Gabriella har blivit 1 år och Roffe och jag passade på att hälsa på dem några dagar och samtidigt ”göra” ön.

Alónissos ligger tillsammans med Skiathos och Skopelos (Mamma Mia-öarna) rakt ut i Egeiska havet strax norr om Evia. Evia är 17,5 mil lång så det tar några timmar att bila till färjeläget Aghiokambos där en färja går till Glifa som ligger på fastlandet bara 25 minuter bort. Och sedan tar det en timme med bilen till hamnstaden Volos för att kliva på färjan ut till öarna. Fem och en halv timme senare, efter stopp både på Skiathos och Skopelos är man framme i Patitiri. Nikos hämtade oss och körde upp oss till hotell Nereides som ligger lite ovanför hamnen med fantastisk utsikt. Första natten var vi de enda gästerna, men ändå fylldes poolen med vatten till oss, ett hotell vi varmt rekommenderar.

Tillsammans med Zoi, Nikos och Gabriella gjorde vi utflykter både med bil och till fots till den gamla Choran som övergavs på 60-talet efter en jordbävning. Idag är de flesta husen renoverade, i många fall av engelsmän och tyskar och på en gammal åsnestig kan man gå dit på 45 minuter från byn vid hamnen.

En dag gjorde Roffe och jag en riktig långvandring och såg undersköna stränder, pinjeskogar, urgamla kyrkor och en strand, Tsoukalia, där man tillverkade amforor och som var utskeppningsställe av det vin som Alónissos var berömt för på 300-talet BC. Sedan kom Phylloxera – vinlusen – och vintillverkningen var ett minne blott. På stranden är det tänkt att det ska bli en arkeologisk site.

Som alla öar har Alonissos varit utsatt för sjörövare och museet i Patitiri hade en utställning bl.a. om det. Vi fick också veta att på 1500-talet dödades alla invånare på ön av Barbarossa och att ön efter det var helt övergiven i många år. Efter besöket på muséet satt vi i hamnen och åt lunch tillsammans med Nikos och Zoi i väntan på färjan som skulle gå 15.00. Färjan kom tidigt och till vår förvåning gick den igen efter en stund. Den gick när den skulle, 14.30, vi hade glömt att kolla biljetten ordentligt! Så det blev ännu en natt på hotellet och avfärd 06.40 med en Flying Cat morgonen efter istället.

Innan vi vände tillbaka besökte vi Arkeologiska muséet i Volos, med samlingar från hela området upp till Thessaloniki. Här finns ofattbart fina fynd ända ifrån c:a 25.000 åt BC!

 

And the Google translation:

 

Alonissos

When we stayed at the Belvedere , we had for a while Nikos and Zoi from Larissa as nearest neighbors. Zoi is a preschool teacher, and like every other newly qualified teacher , she was placed on an island to work , and it became Karystos in Evia . When Zoe got pregnant and Gabriella were born last year in April , they had to to move back to Larissa for a few months. But last autumn, Zoi got a new location , now in Patitiri  on Alonissos and Nikos became a house husband there, so they could continue to live together . Gabriella is now 1 year and Roffe and I took the opportunity to visit them a few days while ”doing” the island.

Alonissos lies with Skiathos and Skopelos ( Mamma Mia Islands ) straight out of the Aegean Sea , just north of Evia . Evia is 175 km long so it takes a few hours to motor to ferry location Aghiokambos where a ferry runs to Glifa located on the mainland just 25 minutes away. And then it takes an hour by car to the port city of Volos to get on the ferry to the islands . Five and a half hours later , after a stop at both Skiathos and Skopelos we walked out from the ferry in Patitiri . Nikos picked us up and drove us to the hotel Nereides located a little above the harbor with stunning views. The first night we were the only guests, but still they filled the pool with water to us, a hotel that we recommend!

Along with Zoi , Nikos and Gabriella , we made excursions by car or on foot to the old chora which was abandoned in the 60th century after an earthquake. Today most of the houses are renovated , many of them from Englishmen and Germans and on an old donkeypath one can walk there in 45 minutes from the village at the harbor.

One day Roffe and I took a real long hike and saw beautiful beaches , pine forests , ancient churches and a beach, Tsoukalia , where they made amphorae and witch was the shipping point for the wine Alonissos was famous for in the 300 ’s BC . Then came the Phylloxera –  and winemaking was a distant memory. On the beach it is thought that it will become an archaeological site .

Like all islands Alonissos has been exposed to pirats and the Museum in Patitiri had an exhibition including that. We also learned that in the 1600th century Barbarossa killed all the inhabitants of the island and that the island after that was abandoned for many years. After visiting the museum , we sat in the harbor and had lunch with Nikos and Zoi while waiting for the ferry that would go 15:00 . The ferry arrived early and to our surprise, went on again after a while. It went when it should , 14.30, we had forgotten to check the ticket properly! So it was another night at the hotel and departure 6:40 with a Flying Cat the morning after instead.

Before we turned back to Evia, we visited the Archaeological Museum in Volos , with collections from the whole area up to Thessaloniki. Here are unimaginably nice finds  from approximately 25,000 to BC !

På en lång tur kan en bok vara en bra avkoppling!

På en lång tur kan en bok vara en bra avkoppling!

Som gammal ö-luffare fann Marianne snabbt en plats att vila på.

Som gammal ö-luffare fann Marianne snabbt en plats att vila på.

Snart kommer frukosten in! Man hinner bara snabbt kolla av mail och FB ;-)

Snart kommer frukosten in! Man hinner bara snabbt kolla av mail och FB 😉

Det var skönt att ta ett dopp i poolen innan siestan.

Det var skönt att ta ett dopp i poolen innan siestan.

Utsikten från vår balkong på hotellet

Utsikten från vår balkong på hotellet

Zoi och Gabriella, när vi besökte Choran!

Zoi och Gabriella, när vi besökte Choran!

En häftig familj tycker vi! Massvis med kärlek och omtanke!

En häftig familj tycker vi! Massvis med kärlek och omtanke!

Vackra vyer på vår promenad.

Vackra vyer på vår promenad.

Lite mat när vi tar en paus på ett kafé där vi vände vår promenad. Dom har alltid gjort all Gabriellas mat själva, kanonbra!!

Lite mat när vi tar en paus på ett kafé där vi vände vår promenad. Dom har alltid gjort all Gabriellas mat själva, kanonbra!!

Hemfärden rullade på utför..

Hemfärden rullade på utför..

... men både Nikos och Gabriella blev lite trötta.

… men både Nikos och Gabriella blev lite trötta.

Aghii Anarghyri blev vändpunkten på vår långa tur. Vilken utsikt!

Aghii Anarghyri blev vändpunkten på vår långa tur. Vilken utsikt!

Nedsikten från Aghii Anarghyri vart häftig, dom har klistrat upp kyrkan på bergväggen.

Nedsikten från Aghii Anarghyri vart häftig, dom har klistrat upp kyrkan på bergväggen.

Ett rastställe med historia, Tsoukalia, här har man reserverat plats för kommande utgrävningar.

Ett rastställe med historia, Tsoukalia, här har man reserverat plats för kommande utgrävningar.

En nymf på stranden cid Tsoukali. De tegelfärgade bakom M är skärvor från den antika amfora tillverkningen.

En nymf på stranden cid Tsoukali. De tegelfärgade bakom M är skärvor från den antika amfora tillverkningen.

Här var en stig markerad men under den gröna delen av året mycket svårforcerad.

Här var en stig markerad men under den gröna delen av året mycket svårforcerad.

Va då trött! Inte alls! jag är döende, totalt utan energi!

Va då trött! Inte alls! jag är döende, totalt utan energi!

En liten tjej med intresse för gamla saker...

En liten tjej med intresse för gamla saker…

.... och här har hon upptäckt en gammal tantfotograf.

…. och här har hon upptäckt en gammal tantfotograf.

Så här glada var vi när vi missat färjan, shit happens!

Så här glada var vi när vi missat färjan, shit happens!

Dessa modersfigurer i lera är mellan 10000 och 8000 år gamla.

Dessa modersfigurer i lera är mellan 10000 och 8000 år gamla.

Den lilla gulremsan 1x4cm har denn långa text av verser.

Den lilla gulremsan 1x4cm har denn långa text av verser.

Häftigt med dessa 2000 år gamla ledningar som var kilometerlånga runt Volos. armeringsjärnet är nog modernare.

Häftigt med dessa 2000 år gamla ledningar som var kilometerlånga runt Volos. armeringsjärnet är nog modernare.

En heldämpad cykel tycker nog jag att är lite väl dyr som blomsterhållare. Dock väldigt stilig. Står vid färjeläget i Glyfa.

En heldämpad cykel tycker nog jag att är lite väl dyr som blomsterhållare. Dock väldigt stilig. Står vid färjeläget i Glyfa.

Posted in Dagbok | Leave a comment

Protomaio – första maj

Protomaio!

Vi hade några härliga dagar med Kjell och Cilla sista veckan i april, dagar med både sol, bad och hagelstormar.

Första maj, Protomaio, dagen efter att de hade lämnat oss, blev vi inbjudna till vår värdfamilj Jannis och Alexandra på fest i Jannis barndomshem i byn Lalla. Informationen vi fick, var att festen skulle börja klockan 8 på morgonen och hålla på till 8 på kvällen. Roffe och jag börjar bli lite grekiska så vi var på plats framåt halv tio och deltog i förberedelserna som pågick som bäst. Lammet roterade redan på grillen, stora presenningar sattes upp över terassen för att få skugga, bord och stolar placerades ut och fick färgglada dukar och i köket var full fart och på alla plattorna kokade det i stora grytor.Lamm nummer två hade styckats och tillsammans med potatis lagts i en långpanna och körts till en av Karystos ”fornos” brödugnar för att i fyra timmar bli färdigt. Roffe fick hjälpa till med att veva lammet på grillen medan jag sköljde massor av härlig sallad och salladslök, nyss plockade från Manolis grönsaksland. Fler och fler gäster i alla åldrar kom, alla med formar och lådor med mat av alla slag. Och vilken fest det blev! Tre lamm tillredda på olika sätt gick åt, sallader, potatis, ris, hemgjord pasta, stekt lever, köttfärsbiffar, vin, öl och inte minst tsipouro tillverkad av Alexandras pappa. När all maten ätits var det dags för efterrätt och fram kom andra formar och fat med tårtor, baclava, glass, mandelkakor, honungskakor, munkar osv. Så började musikerna sätta sig tillrätta med sina instrument och dansen kom igång….

När vi drog oss hemåt vid 7-tiden log vi som barn på julafton, mätta i magarna, svettiga av dansen, med grekiska ord ringande i öronen och otroligt glada för att vi fått vara med!

 And the Google translation:

Protomaio !

We had some lovely days with Kjell and Cilla last week in April , days with sun , bath and hail storms.

May Day, Protomaio , the day after they had left us , we were invited to our host family Yannis and Alexandras party in Jannis childhood home in the village of Lalla . The information we got was that the party would start at 8 am and go on till 8 pm . Roffe and I’m getting a little Greek so we were on the spot forward half past nine , and participated in the preparation that went best. The lamb was already rotating on the grill, large tarps were set up over the terrace for shade, tables and chairs were placed and got colorful tablecloths and in the kitchen was full speed and on all the plates boiled it in large caserolls. Lamm number two had been cut and together with potatoes put in a roasting pan and given to one of Karystos ” Fornos ”, bread ovens to be ready after four hours. Roffe had to help with cranking the lamb on the grill while I washed lots of lovely lettuce and onions, just picked from Manolis vegetable garden. More and more guests of all ages came , all of them with molds and boxes of food of all kinds. And what a party it became! Three lamb cooked on different ways was spent , salads, potatoes, rice, homemade pasta , fried liver, ground beef patties , wine, beer , and not least tsipouro manufactured by Alexandra’s father. When all the food was eaten, it was time for dessert and up came second molds and platters of cakes, baclava , ice cream, almond cakes, honey cakes , donuts etc. .

So began the musicians sit in with there instruments and the dance got started ….

When we dragged ourselves home at 7 o’clock we smiled like kids on Christmas Eve , with filled stomachs , sweaty of the dance, with Greek words ringing in the ears and incredibly happy from what we had experienced!

Här har lammet just börjat grillas. Den automatiska roteringen krånglar.

Här har lammet just börjat grillas. Den automatiska roteringen krånglar.

Jag får sätta mig och rotera medan problemet åtgärdas. Efter 30 min får jag avlösning av en apparat.

Jag får sätta mig och rotera medan problemet åtgärdas. Efter 30 min får jag avlösning av en apparat.

Marianne sköljer grönsaker, hänförd över hur vackra dom är.

Marianne sköljer grönsaker, hänförd över hur vackra dom är.

Två presenningar binds upp i vad som finns att tillgå. Helt fantastiskt vad skugga kan göra, festen hade inte varit möjlig utan.

Två presenningar binds upp i vad som finns att tillgå. Helt fantastiskt vad skugga kan göra, festen hade inte varit möjlig utan.

Nu är klockan ungefär 12 och förberedelserna börjar vara färdiga.

Nu är klockan ungefär 12 och förberedelserna börjar vara färdiga.

Det blev en stor festsal.

Det blev en stor festsal.

Så börjar dukningen, här Filio bankdirektören som är i farten.

Så börjar dukningen, här Filio bankdirektören som är i farten.

Så var lammet nästan klart. Man ser det på att köttet börjar släppa från ryggraden.

Så var lammet nästan klart. Man ser det på att köttet börjar släppa från ryggraden.

Den 1,5 liters petflaska innehåller en raki/tsiporo av högsta kvalité.

Den 1,5 liters petflaska innehåller en raki/tsiporo av högsta kvalité.

Nicos, allkonstnären, börjar nedmonteringen av lammet 5 timmar efter att grillningen börjat.

Nicos, allkonstnären, börjar nedmonteringen av lammet 5 timmar efter att grillningen börjat.

Vi var c:a 50 st på festen, i alla åldrar.

Vi var c:a 50 st på festen, i alla åldrar.

Vi hamnade på pensionärsändan av borden. Jag hade gett ett kungarike för att kunna grekiska!

Vi hamnade på pensionärsändan av borden. Jag hade gett ett kungarike för att kunna grekiska!

Lite uppvärmningsdans innan maten.

Lite uppvärmningsdans innan maten.

Musikerna var lokala, duktiga och glada!

Musikerna var lokala, duktiga och glada!

Här dansar värdinan Alexandra med sin far en ytterst charmerande man i sina bästa år.

Här dansar värdinan Alexandra med sin far en ytterst charmerande man i sina bästa år.

Efteråt innan vi satte oss i bilen för hemfärd, vilade vi i den lummiga grönskan bakom huset

Efteråt innan vi satte oss i bilen för hemfärd, vilade vi i den lummiga grönskan bakom huset

Posted in Dagbok | Leave a comment

Påsk – Πάσκα

Påskveckan har gått och alla våra och Karystos gäster har farit hem. Samtidigt med att Magnus/Caroline och Tommi/Malin/Axel kom, drog för ovanlighetens skull ett lågtryck in över södra Evia, med svalare temperatur och massvis med regn. Vi fick dammsuga garderoberna på regnskydd och ”göra” stan och alla inköp på skärtorsdagen. Vi drog till oss många undrande blickar när vi envisades med att sitta utomhus och äta vår lunch på Philippas nere vid hamnen, med torra stolar utburna ifrån tavernan.

På långfredagen sken solen igen och det blev vandring för alla i Campus-området med start i ”spindelnätet” av vägar väster om stan. Trots att Roffe och jag nyss varit där, var det svårt att hitta rätt, och på hemvägen körde vi vilse flera gånger.

Vi hade för säkerhets skull bokat bord till kl åtta på Dimitris uppe i Aetos, promenerade dit och åt jättegod mat alldeles ensamma vid ett bord inomhus, till ljudet från en radiomässa i högtalaren och en annan riktig mässa i kyrkan alldeles bredvid. På väg hem blev vi stående för att titta på en procession med kyrkans ikon i bärstol, som precis drog förbi. Jag undrar vad grekerna tänker om oss ”avfällingar” egentligen.

Vädret fortsatte att vara svalt och ganska molnigt, den enda av oss som badade var Malin,  men det gick ändå åt mycket solskydd och flera fick intressanta armar med tydlig ”bondbränna”.

Söndag morgon for Tommi/Malin/Axel med första färjan hem och vi andra deltog i en riktig påskfest hos Pavlos och Marianne med familj på Montofoli. Roffe hjälpte till att veva lammet på grillen och jag vallade Magnus och Caroline runt ägorna och visade husen. Sedan blev det massor med mat för massor med folk runt det stora glasbordet framför ”duvslaget” som ena huset kallas. En glad och varm påskmåltid i en fantastisk miljö.

Annandagens morgon var det Magnus/Carolines tur att åka. Men tomt och tyst hann det inte bli! Hela bakgården dekorerades och fylldes av barn och vuxna på vår granne Dimitrakis (lille Dimitrios) första födelsedag. Och bland gästerna var Kanelas veterinär, husets arkitekt, en vindkraftsingenjör som vi väntat på bussen till flyget tillsammans med i Rafina, affärsmannen vi ofta handlar av och deras fruar och barn. Vi börjar få ihop fler och fler ansikten till vem som hör ihop med vem!  Jag sörjer verkligen, att jag inte kunde prata grekiska med Costas 90-åriga mamma!

 

And the Google translate

 

Easter week has gone by and all our and Karystos guests have gone home . Together with Magnus / Caroline and Tommi / Malin / Axel came unusually, bad weather over southern Evia , with cooler temperatures and lots of rain. We searched through all the closets for rain cover and ” did” the town and all purchases on Thursday . We got many wondering eyes when we insisted to sit outside and eat our lunch on Philippas down by the harbor , on dry chairs from the tavern.

On Good Friday the sun shone again and it was hiking for everyone in the campus area , starting in the ” spider web ” of roads west of town. Although Roffe and I have just been there , it was difficult to find the right way , and on the way home we drove astray several times.

To be sure to get place, we had booked a table eight o´clock at the Dimitris up in Aetos , walked there and ate yummy food all alone at a table indoors, to the sound of a radio mass in speaker and another real mass in the church just next door. On the way home we were standing to watch a procession to the church’s icon in the sedan chair that just passed by . I wonder what the Greeks actually think about us ” apostates ”.

The weather remained cool and rather cloudy, the only one that took a bath was Malin ,  still a lot  of sunscreen was needed and they got several interesting arms with clear ”farmers burn” .

Sunday morning  Tommi / Malin / Axel went with the first ferry home and the rest of us took part in a real Easter treat with Pavlos and Marianne with family on Montofoli . Roffe helped crank the lamb on the grill and I herded Magnus and Caroline around the estate and showed the houses. Then there was lots of food for lots of people around the large glass table in front of the ” dove cote ” that one house is called . A happy and lovely Easter meal in a stunning setting.

Easter monday morning it was Magnus / Caroline ’s turn to go . But it was not empty and quiet ! The entire backyard was decorated and filled with children and adults at our neighbor Dimitrakis ( little Dimitrios ) first birthday. And among the guests were Kanelas vet , our house architect, a wind engineer that we met waiting for the bus to the airport together with in Rafina , the businessman we often do affairs with and their wives and children. We start getting together more and more faces who belongs together with whom! But I mourn the fact that I could not talk greek to Costas 90 -year-old mother.

Ut i naturen ska vi gå hej å hopp...

Ut i naturen ska vi gå hej å hopp…

Många får och getter strövade i området. Nån hade slutat ströva!

Många får och getter strövade i området. Nån hade slutat ströva!

Om inte stenarna var så platta å vassa skulle man kunna tro att det var i Småland.

Om inte stenarna var så platta å vassa skulle man kunna tro att det var i Småland.

Stenomgärdade fd åkrar finns det många av i området som andas beboeligt!

Stenomgärdade fd åkrar finns det många av i området som andas beboeligt!

Puss påre älskling sa Caroline och slog till i den romantiska miljön!

Puss påre älskling sa Caroline och slog till i den romantiska miljön!

Kanela and the sea!

Kanela and the sea!

Här mår Rolf som bäst, på toppen

Här mår Rolf som bäst, på toppen

Det doftar kamomill vill jag lova!

Det doftar kamomill vill jag lova!

Vandringens gruppbild men Kanela ville inte vara med så hon vände baken till.

Vandringens gruppbild men Kanela ville inte vara med så hon vände baken till.

Vi tittade först efter bord ute men ägaren insisterade att vi skulle sitta inne, vilket var ett klokt beslut

Vi tittade först efter bord ute men ägaren insisterade att vi skulle sitta inne, vilket var ett klokt beslut

Skynda dig att springa innan nästa våg!

Skynda dig att springa innan nästa våg!

Alla kunde samlas torrskodda för fotografering!

Alla kunde samlas torrskodda för fotografering!

Hamnen en sen kväll i april. Malin den garanterat enda i kjol!

Hamnen en sen kväll i april. Malin den garanterat enda i kjol!

Solen färgar det röda mera rött, visst är det vackert!

Solen färgar det röda mera rött, visst är det vackert!

The turning"torso", det luktade gott, var vackert och smakade delikat.

The turning”torso”, det luktade gott, var vackert och smakade delikat.

Lammet var uppbundet och sytt av en läkare och här tas stygnen för att lammet sedan skall dissikeras.

Lammet var uppbundet och sytt av en läkare och här tas stygnen för att lammet sedan skall dissikeras.

Många rätter, lamm, fläsk, grönsaker, potatis ock en Janssons frestelse. Middagen avslutades med Manolis berömda "Lemon Tarte". Till det dracks Montofolis egna utsökta vita av årgång 2007.

Många rätter, lamm, fläsk, grönsaker, potatis ock en Janssons frestelse. Middagen avslutades med Manolis berömda ”Lemon Tarte”. Till det dracks Montofolis egna utsökta vita av årgång 2007.

De tre Marianne, från vänster Marianne, Marianne och Marianne!

De tre Marianne, från vänster Marianne, Marianne och Marianne!

Två underbart vackra och milda kvinnor. Marianne sa åt mig att skriva milda!

Två underbart vackra och milda kvinnor. Marianne sa åt mig att skriva milda!

På förmiddagen dekorerar Efstasia och Kostas trädgården för Dimitris födelsedag.

På förmiddagen dekorerar Efstasia och Kostas trädgården för Dimitris födelsedag.

En ettårig son och en stolt far! Dimitris tar på dagen sina första steg!!

En ettårig son och en stolt far! Dimitris tar på dagen sina första steg!!

Arkitekten som ritat vårt fina hus (med ryggen mot fotografen) och Carrefors ägare i samspråk med Marianne

Arkitekten som ritat vårt fina hus (med ryggen mot fotografen) och Carrefors ägare i samspråk med Marianne

Kanelas veterinär med familj.

Kanelas veterinär med familj.

Fyra generationer på Kostas sida och tre på Efstasias.

Fyra generationer på Kostas sida och tre på Efstasias.

Efstasia kom med den goda och vackert dekorerade födelsedagstårtan. Den var f.ö. god!

Efstasia kom med den goda och vackert dekorerade födelsedagstårtan. Den var f.ö. god!

Posted in Dagbok | Leave a comment

Den långa våren!

Nu går det åt mycket vatten här i stan! Nästa vecka är det påsk, för ovanlighetens skull samtidigt med den svenska, och det är den verkligt STORA högtiden här! Överallt städas det! I söndags var det invånarnas städdag av allmänna ytor, som stränder, runt kyrkor osv. Sedan har kommunen städat trottoarer och runt soptunnor och ansat träd och buskar i parker och längs gatorna hela veckan. Husägare städar utanför sina hus, ibland mycket noga! På hemvägen från stan idag såg jag en kvinna som stående på knä på trottoaren pillade bort ogräset mellan stenarna.

Vi har också städat! Och det gick åt massor med vatten! För första gången någonsin har vi köpt städning till vårt hem! Maria kom och satte sedan igång som en tornado! Efter 10 timmar var hon klar och allting var skinande rent! Inte en sak stod på sin vanliga plats, allt var rentorkat, fönstren och jalusierna tvättade, balkongen avspolad, duschen renskrubbad, golven och uteplatserna skurade. Inte en yta var lämnad, stegen användes flitigt! Obeskrivligt skönt! Och för €5/timme!

Roffe och jag visste inte riktigt hur vi skulle tackla invasionen. Vi gav oss iväg på en ljuvlig och spännande upptäckts-vandring i området mellan Karystosbuktens  västra udde och Marmari, ett f.d. jordbrukslandskap med oerhört mycket lämningar från gångna tider. Efter det tog vi oss en vilostund på solsängarna i badviken vid Agia Paraskevi och sedan handlade vi, innan vi efter fem timmar återvände hem. Maria var fortfarande i full gång.

Jag hade bitit sönder en tand på hemvägen, bytte kläder och for till tandläkaren fast klockan var siesta och jag inte hade kollat om han hade tid. I tandläkarstolen behandlades en kvinna, som oftast inför öppen dörr. ”Wait!” ropade han till mig och efter en liten stund var kvinnan klar och jag fick slå mig ner där istället. Vår tandläkare jobbar helt ensam, utan tandsköterska och fixar allt själv! Han är en mästare och konstnär på att göra snygga lagningar och sätta bedövningar som man inte känner när han sätter och som är borta nästan samtidigt som man reser sig från stolen! Våra norska vänner här brukar spara med att gå till tandläkaren tills de kommer hit, bättre gjort till mycket bättre pris, de sparar in flygbiljetten! För €30 kunde jag resa mig från tandläkarstolen tjugo minuter senare med en helt färdiglagad tand! Hemma igen var Maria fortfarande i full gång och Kanela hade flytt sin kos! Nästa gång vi tar hjälp till städningen kommer vi att göra en heldagsutflykt!

Å nu väntar vi bara på våra påskgäster!

And the Google translation

Now , it takes a lot of water here in town! Next week is Easter , for once, at the same time as in  Sweden, and Easter is the really BIG feast here! It´s cleaned everywhere! Sunday was the residents cleaningday of public spaces, such as beaches , around churches, etc. . After that the City has cleaned the sidewalks and around dumpsters and tended trees and shrubs in parks and along streets throughout the week. Homeowners clean up outside their houses , sometimes very carefully! On the way home from town today , I saw a woman standing on her knees on the pavement peeling away the weeds between the stones.
We have also cleaned ! And it took lots of water ! For the first time ever , we have bought cleaning to our home! Mary came and then set about like a tornado! After 10 hours , she was done and everything was spotlessly clean! Not one thing stood in the usual place, everything was cleaned, windows and louvers washed, hosed the balcony , shower scrubbed clean , the floors and patios scrubbed . Not one surface was left , the ladder was used extensively ! Indescribably nice! And for € 5/hour!
Roffe and I did not really know how to tackle the invasion. We went out on a lovely and exciting discovery hiking in the area between the western cape of the Karystosbay  and Marmari , a former agricultural landscape with a tremendous amount of remains from the past. After that we took a rest on our sunbeds in the beach at Agia Paraskevi, then did our shopping before we after five hours returned home. Mary was still in full swing.
I had broken one tooth on the way home so I changed clothes and went to the dentist, although it was siesta time  and I had not checked to see if he had time for me. The dentist was treating a woman with, as often, the door open . ”Wait ,” he said to me and after a while the woman was ready and I could sit down in his chair instead. Our dentist work entirely alone, without assistant and fix everything himself! He is a master and artist in making stylish repairs and put anesthesia that one does not know when he sets and that is out of the body almost the same time as getting up from his chair! Our Norwegian friends here usually wait to go to the dentist until they come here , better done at a much better price , they save to the flight ticket! For € 30 I could go from the dentist twenty minutes later with a fully repaired tooth! At home again , Mary was still in full swing and Kanela had fled the coop! The next time we take help with the cleaning , we are going to make a full day excursion!
And now we are waiting for our Easter guests!

Jag tog en simtur men Marianne och Kanela vågade inte ;-)!

Jag tog en simtur men Marianne och Kanela vågade inte ;-)!

Här ser dom fortfarande fräscha ut men det tog jag snart ur dom.

Här ser dom fortfarande fräscha ut men det tog jag snart ur dom.

Efter tre timmars klättring tog vi en paus för något att äta och lite snack.

Efter tre timmars klättring tog vi en paus för något att äta och lite snack.

Lite skönt att sitta i solen ovan molnen!

Lite skönt att sitta i solen ovan molnen!

På fjället blir färgerna starkare även här, precis som i våra svenska fjäll.

På fjället blir färgerna starkare även här, precis som i våra svenska fjäll.

Två lite äldre blommor bland vårens primörer!

Två lite äldre blommor bland vårens primörer!

Start området för MTB tävlingen var på parkeringen vid vårt gamla boende.

Start området för MTB tävlingen var på parkeringen vid vårt gamla boende.

De startande samlades till start. Totalt 7 klasser startade md olika antal varv c:a 1 km framför sig.

De startande samlades till start. Totalt 7 klasser startade md olika antal varv c:a 1 km framför sig.

Banan gick på vägar runt vårt nuvarande hus. Lite vatten några byggda hopp och en lite slingrig backe gav lite utmaning.

Banan gick på vägar runt vårt nuvarande hus. Lite vatten några byggda hopp och en lite slingrig backe gav lite utmaning.

Stimulerade av cykelaktiviteten tog vi våra nya cyklar ut på en "bergs"-tur.

Stimulerade av cykelaktiviteten tog vi våra nya cyklar ut på en ”bergs”-tur.

Inte bara Marianne tycker att dessa gamla stenhögar är intressanta!

Inte bara Marianne tycker att dessa gamla stenhögar är intressanta!

I dom här trakterna är en slät yta som skulle kunna kallas äng sällsynta..

I dom här trakterna är en slät yta som skulle kunna kallas äng sällsynta..

...som sagt. Till husen i bakgrunden hade vi kommit från andra hållet. Nu har vi plötsligt en lång promenad.

…som sagt. Till husen i bakgrunden hade vi kommit från andra hållet. Nu har vi plötsligt en lång promenad.

Ett av många gamla hus på vår promenad. I bakgrunden inseglingen till Marmari.

Ett av många gamla hus på vår promenad. I bakgrunden inseglingen till Marmari.

Kanela hitta en grop med vatten som hon glupskt tömte men stördes av en stor fårskock c:a 150 st.

Kanela hitta en grop med vatten som hon glupskt tömte men stördes av en stor fårskock c:a 150 st.

Och här är herden som vi lyckades att ha en sorts dialog med på grekiska! Lycka!!

Och här är herden som vi lyckades att ha en sorts dialog med på grekiska! Lycka!!

Marianne på en piedestal där jag inte placerat henne, hon kom upp själv!

Marianne på en piedestal där jag inte placerat henne, hon kom upp själv!

En modern selfie på ett förälskat par i en underbar miljö och ett lika underbart väder!! Vårskidåkning är också kul!

En modern selfie på ett förälskat par i en underbar miljö och ett lika underbart väder!! Vårskidåkning är också kul!

Posted in Dagbok | Leave a comment

Sista veckan i mars

Tisdagen 25 mars firade vi Greklands nationaldag eller frihetsdag tillsammans med ”hela” Karystos befolkning. 25 mars 1821 var den dag  som grekernas frihetskamp mot de Osmanska herrarna började. Ett mycket blodigt krig från både grekers och turkars sida, som böljade fram och tillbaka. Både England och Frankrike blev inblandade och när till slut även Ryssland hotade med krig mot turkarna blev grekerna fria 1828. I Karystos firas dagen stort, på morgonen har alla skolbarn kyrkplikt och när mässan är över tågar barnen ackompanjerade av trummor och viftande med flaggor genom stan. Tåget stannar upp vid torget och efter högtidliga tal läggs kransar vid monumentet och så går tåget ett varv till. I år deltog även en grupp ryttare på sina hästar i tåget. Pampigt! Jag satt på Alea vid torget med en kopp kaffe under firandet medan Roffe klängde i en lyktstolpe och filmade hela tåget.

Jag har varit ute och målat för första gången tillsammans med Ted och Elizabeth, en härlig upplevelse som gav massor med positiv energi. Annars går mycket av min tid åt till att försöka lära mig grekiska med hjälp av Marijke. Någonting fastnar, men det mesta passerar rakt igenom hjärnan och tar vägen någonstans där jag inte kan hitta det! Marijke har ett enormt tålamod och lektionerna sker i hennes och Aries härliga trädgård.

Roffe gick med Happy Hikers i Agios Dimitrios-ravinen på söndagen, en jättevacker vandring med lunch i byn tillsammans med hela Karystos ryttarklubb som avslutning. Jag avstod eftersom det skulle blåsa kraftigt rakt in i dalen och tog istället en stillsam promenad i grannskapet tillsammans med Kanela.

Värmen stiger stadigt och grönskan har riktigt skjutit fart. Mullbärsträdet på bakgården har börjat få löv igen och växer så det knakar. Vi har monterat vindskydd på balkongen och ätit både frukost och lunch där. Sommaren är på gång!

And a Google translation

Tuesday, March 25 , we celebrated Greek National Day or Freedom Day with the ”whole” Karystos population . March 25, 1821 was the day that the Greeks’ freedom struggle against the Ottoman lords began . A very bloody war from both Greek and of Turkish side , which swung back and forth. Both England and France became involved and when i the end Russia also threatened war against the Turks, the Greeks became free in 1828. In Karystos they celebrated a lot , in the morning all schoolchildren have church duty, and when the church cermony is over the children marches accompanied by drums and waving of flags through the town. The parade stops at the square and after the formal speeches laid wreaths at the monument and so does they parade one more lap . This year there was also a group of riders on their horses in the parade. Grand ! I sat on Alea at the square with a cup of coffee during the celebration while Roffe climbed a lamppost and filmed the entire train.

I’ve been out and painted for the first time together with Ted and Elizabeth , a wonderful experience that gave lots of positive energy. Otherwise, much of my time is spent trying to learn Greek by Marijke . Something sticks, but most of it passes right through the brain and goes somewhere where I can not find it! Marijke is enormous patient with me  and lessons take place in her and Aries lovely garden .

Roffe joined the Happy Hikers in Agios Dimitrios Gorge on Sunday, a giant beautiful hike with lunch in the village along with the entire Karystos equestrian club that conclusion. I didn´t go because it would blowing hard right into the valley and took instead a gentle stroll in the neighborhood along with Kanela .

The heat rises steadily and the greenery has really taken off . Mulberry in the back yard has started to leaf back and growing fast . We have mounted the windshield on the balcony and ate both breakfast and lunch there. Summer is coming!

Samling för avmarsch efter det obligatoriska kyrkobesöket.

Samling för avmarsch efter det obligatoriska kyrkobesöket.

Trappan upp till Karystos stadshus denna gång med traditionellt klädda ungdomar.

Trappan upp till Karystos stadshus denna gång med traditionellt klädda ungdomar.

Först i paraden gick ett gäng trumslagare.

Först i paraden gick ett gäng trumslagare.

Vackra traditionella kläder som barnen såg väldigt stolta över.

Vackra traditionella kläder som barnen såg väldigt stolta över.

...sedan följde alla klasserna i åldersordning och i skoluniform.

…sedan följde alla klasserna i åldersordning och i skoluniform.

Nu börjar mullbärsträden knoppas och om bara några veckor har vi ett tätt "lövtak" på Alléa.

Nu börjar mullbärsträden knoppas och om bara några veckor har vi ett tätt ”lövtak” på Alléa.

Massvis av Karystier hade samlats för att titta på paraden..

Massvis av Karystier hade samlats för att titta på paraden..

... blad dom våra vänner Peggy och Nicos.

… blad dom våra vänner Peggy och Nicos.

Ted och Elisabeth packar ihop efter en stund framför staffliet.

Ted och Elisabeth packar ihop efter en stund framför staffliet.

Lite kommentarer på Mariannes tolkning av en erfaren lärare.

Lite kommentarer på Mariannes tolkning av en erfaren lärare.

Marejke - Mariannes underbara språklärare i ett lummigt hörn av trädgården.

Marejke – Mariannes underbara språklärare i ett lummigt hörn av trädgården.

Aries hennes lika underbara man, i samma hörn.

Aries hennes lika underbara man, i samma hörn.

Nu har vi börjat den 3 timmar långa vandringen längs ravinens ena kant

Nu har vi börjat den 3 timmar långa vandringen längs ravinens ena kant

Ungefär halvvägs ligger denna getgård med vakthund och mula

Ungefär halvvägs ligger denna getgård med vakthund och mula

När vi rastade fotade jag denna vetifanvadenheter.

När vi rastade fotade jag denna vetifanvadenheter.

Ser ni stigen där den ringlar fram på den östliga sluttningen, det blir den till höger.

Ser ni stigen där den ringlar fram på den östliga sluttningen, det blir den till höger.

och där framme siktar vi havet c:a en timme bort.

och där framme siktar vi havet c:a en timme bort.

Kan ni tänka er, nu behöver man inte vada för att komma till stranden vid Ag. Dimitrios - en NY bro!

Kan ni tänka er, nu behöver man inte vada för att komma till stranden vid Ag. Dimitrios – en NY bro!

En avslutande middag på HH-turen. Katsika med korkobines eller potatis , sallad, tiropita -€12 exkl.dryck.

En avslutande middag på HH-turen. Katsika med korkobines eller potatis , sallad, tiropita -€12 exkl.dryck.

Suddig bid av ryttarnas avfärd, kanske det hade spillts lite vin på kameran?

Suddig bid av ryttarnas avfärd, kanske det hade spillts lite vin på kameran?

Det är svårt att jobba när man inte ser vad som händer :-)

Det är svårt att jobba när man inte ser vad som händer 🙂

Ett grekiskt vindskydd från IKEA

Ett grekiskt vindskydd från IKEA

Nu ligger Kanela lika gärna i  gräset framför huset, som jag ser att jag behöver klippa.

Nu ligger Kanela lika gärna i gräset framför huset, som jag ser att jag behöver klippa.

Posted in Dagbok | Leave a comment

Sverigebesök

Så for vi då till Sverige på vår/vinterbesök igen. I år hade vi valt att lägga besöket två veckor senare eftersom vi förra året drabbades av influensan. Smart drag kanske för inte blev vi sjuka. Vi åkte bil till Marmari, färja till Rafina, taxi till Atens flygplats, flyg till Arlanda.  Marianne tog bussen till Uppsala och mamma Inga-Lisa medan Rolf tog buss till Stockholm och sedan tåget till Eslöv där Johan mötte med bil! Resan är omväxlande men som senare visade sig hade vissa följder.

JAG, ROLF, for till Johan,Anna, Sam och Lovis i Östra Strö och eftersom det var helg fick jag ju tid med dom alla. Vädret var för årstiden behagligt, tror jag, och våren var på gång. Det är bara att konstatera att det händer mycket på ett halvår med barnen.

Efter två dagar satte jag mig på tåget och for till Kalmar där Erik väntade med bilen för vidare transport till Södra Lindby på Öland. Nu blev det vardag så jag följde Tindra och Alex till dagis/skola. En fin skola med bra atmosfär. På tisdag var Erik hemma så det blev en hel del täljstenssnack när barnen var på skolan. På eftermiddagen var det ridning för barnen där Jasmin och Erik fick vara med och leda hästarna. Följande morgon tog jag Silverpilen till Stockholm, en bussresa på fyra timmar.

Jag kom upp lagom för att hämta Vilda på skolan och Ziggy på dagis. Nästa dag, efter att jag lämnat av barnen, blev det shopping och en trevlig lunch med en gammal vän på stan. På kvällen fixade Mats en middag som vi åt tillsammans med Jannis, Anna och deras barn, nio stycken runt bordet.

JAG, MARIANNE, umgicks först med Inga-Lisa några dagar. Eftersom vädret var härligt tog vi en rullstolspromenad till kyrkogården via blomsteraffären och kom hem med bl.a. tre orkidéer. Söndagslunchen intogs hos Matilda och Johan i Storvreta tillsammans med lillebror Åke, Magnus och Caroline. Hela måndagen rullstols-shoppades det i Gränby centrum, outtröttliga I-L (95 år) handlade både ny topp och skjorta, som jag sydde upp på tisdagen innan jag for till Stockholm ett par nätter för att träffa Emil/Maja/Magnus och Caroline. Det blev innebandymatch med Emil och läxförhör och fläskpannkaksbak med både honom och Maja -underbara ungar! Torsdag morgon tog jag tåget tillbaka upp till Uppsala och gjorde stan osäker några timmar tillsammans med Matilda och Linus. Två härliga dagar med Linus och Hannes och naturligtvis deras föräldrar Matilda och Johan. Lördag morgon var Storvreta vitt av snö och jag tog tåget till Stockholm där Roffe och Vilda mötte upp.

ROLF: På lördagskvällen blev det sedan gemensam middag med Magnus, Caroline, Ann-Marie (C:s mamma), Emil, Maja, Mats, Sandra, Vilda, Ziggy, Marianne och jag, 11 stycken.  Mats och Magnus hade tillbringat nån timme i Hötorgshallen och handlat fantastiska råvaror till middagen som dom varsamt fixat en utsökt middag av. ”Våren” hade dock lurat mig (Rolf) att gå omkring och bli kall och med en massa sitta i olika fordon och ligga i olika sängar, hade det gett mig en rejäl nackspärr, så jag fick delta i middagen med huvudet i ”låst” läge. Söndagen avslutade vi med ytterligare en middag denna gång hos Tommi, Malin och Axel nu blev vi bara nio runt bordet men delikat mat som vanligt!

Följande morgon tar vi en taxi till Arlanda för hemfärd till Karystos. Det har snöat på natten och vi lämnar ett vitt Sverige med nyavfrostade vingar på planet för den fyra timmar långa resan till Grekland. Vi landar i strålande sol och 20 grader varmt, en ordentlig kontrast, Vi är tillbaka i hemmet redan kl 16.30 efter att ha hämtat upp Kanela på stan, en total restid på 9 h och 45 min.

Vårt besök i Sverige innebar, som framgår av texten, massvis med varma möten. Det är bara att konstatera att vi är lyckligt lottade!

 

Lovis anmäler sig till sin karatelektion och pappa Johan övervakar

Lovis anmäler sig till sin karatelektion och pappa Johan övervakar
Sam gör grimaser till Lovis stora glädje

Sam gör grimaser till Lovis stora glädje

Erik, Jasmin med Märta en Rodhesian Ridgeback på en solig promenad på sydligaste Öland

Erik, Jasmin med Märta en Rodhesian Ridgeback på en solig promenad på sydligaste Öland

Alex rider under Jasmins koll

Alex rider under Jasmins koll

Tindra har en lite större häst och Erik kollar

Tindra har en lite större häst och Erik kollar

Mor/svärmor still going strong in mind lite mindre stong i kroppen

Mor/svärmor still going strong in mind lite mindre stong i kroppen

Marianne och Linus tittar på änderna på Fyrisån

Marianne och Linus tittar på änderna på Fyrisån

Mormor och Hannes chillar i soffan och tittar på TV

Mormor och Hannes chillar i soffan och tittar på TV

Matilda och Linus tittar på Marianne (mamma/mormor)

Matilda och Linus tittar på Marianne (mamma/mormor)

Farfar upp och ner för Vilda och Ziggy

Farfar upp och ner för Vilda och Ziggy

Vi hade en häxa på middag en dag. Hon blev grön i ansiktet av all sallad

Vi hade en häxa på middag en dag. Hon blev grön i ansiktet av all sallad

Middag hos fam. Wålsten/Björkholm

Middag hos fam. Wålsten/Björkholm

And in Googl English!

So we went then to Sweden in the spring / winter visit again . This year we had chosen to visit two weeks later because last year we were hit by the flu. Smart move maybe, we were not sick. We went by car to Marmari , ferry to Rafina, taxi to the Athens airport, flight to Arlanda. Marianne took the bus to Uppsala and mother Inga-Lisa while Rolf took the bus to Stockholm and then the train to Eslöv where Johan met up with the car! The trip is varied but which later turned out had certain consequences.

I , ROLF , went to Johan , Anna, Sam and Lovis in Östra Strö and since it was weekend , I got the time with them all. The weather was pleasant for the season , I think, and spring was in the air. It is only to say, that it happens a lot in six months with the kids.

After two days , I sat on the train and went to Kalmar where Eric was waiting with the car to be transported to Southern Lindbyvägen on Öland. Now it became everyday so I followed Tindra and Alex to daycare / school . A fine school with a great atmosphere. On Tuesday , Eric was home so it was a lot of täljstenssnack when the kids were at school. In the afternoon , it was riding for the kids where Jasmin and Erik got the opportunity to lead the horses . The following morning I took the Silver Arrow to Stockholm , a bus trip in four hours.

I came up just in time to retrieve Vilda at school and Ziggy in kindergarten. The next day , after I left the kids , there was shopping and a nice lunch with an old friend in town. In the evening swung Mats one dinner we ate along with Yannis, Anna , and their children , nine around the table.

I , MARIANNE , socialized first Inga-Lisa a few days. Because the weather was beautiful , we took a wheelchair walk to the cemetery through the flower shop and came home with including three orchids. Sunday lunch was served at Matilda and John in Storvreta along with little brother Åke , Magnus and Caroline . The whole of Monday wheelchair shopping it in Gränby center , tireless I-L (95 years ) traded both new top and shirt that I sewed up the Tuesday before I went to Stockholm a couple of nights to meet Emil / Maja / Magnus and Caroline . It became floorball match with Emil and homework and fläskpannkaksbak with both him and Maja- wonderful kids! Thursday morning I took the train back up to Uppsala and made the city unsafe for a few hours along with Matilda and Linus . Two lovely days with Linus and Hannes and of course their parents Matilda and John. Saturday morning was Storvreta white snow and I took the train to Stockholm where Roffe and Wild met up .

ROLF : On Saturday night , it was then shared dinner with Magnus , Caroline , Ann-Marie ( C’s mom ) , Emil, Maja , Mats , Sandra , Wild, Ziggy , Marianne and I , 11 pieces . Mats and Magnus had spent some hours in Hötorgshallen and  bought fantastic ingrediens to the dinner as they gently fixed a delicious dinner of . ”Spring ” , however, had cheated me ( Rolf ) to walk around and get cold and with a lot of sitting in different vehicles and sleeping in different beds, it would have given me a nasty stiff neck , so I had to attend the dinner with the head in the ”locked ” mode. On Sunday , we ended with another dinner , this time at Tommi , Malin and Axel now we were only nine around the table but delicious food as usual!

The following morning , we take a taxi to the airport for the journey home to Karystos . It has snowed at night and we leave a white Sweden with nyavfrostade wings on the plane of the four -hour trip to Greece. We land in brilliant sunshine and 20 degrees , a good contrast , we are back home already at 16.30 after having picked up Kanela on the town, a total journey time of 9 hours and 45 min .

Our visit to Sweden meant , as indicated in the text , lots of warm encounters. It is only to say that we are fortunate !

Posted in Dagbok | Leave a comment

Nu börjar fastan

Vi har just kommit hem från en resa tillsammans med tio goda vänner till ön Skyros öster om Evia.  Där har vi vandrat och deltagit i den årliga karnevalen under Kathará Deftéra, (Clean Monday), första dagen i fastan, en dag som firas med drakflygning och karnevaler i hela Grekland. Från och med den, kommer många greker inte att äta fisk, kött eller produkter från något med rött blod (t.ex. mjölk och ägg) på fyrtio dagar. Istället blir det olika sorters bröd och bönor och restaurangernas entréer kommer att vara dekorerade med bläckfisk som är tillåtet att äta!

Vi fick ett par fantastiska vandringar på den nordliga gröna delen av ön bland pinjer, getter och små kritvita kyrkor och på eftermiddagarna traskade vi tillsammans med många andra dit-resta upp till Choran som på grekiskt ö-vis klänger som ett vitt örnbo högt uppe på en klippa vid havet.

Under karnevalen på Skyros klär ortsborna ut sig till getter/herdar, de har en ansiktsmask av getskinn, lurvig jacka och ett bälte med så många getbjällror de får plats med runt magen. Med en herdestav i handen skuttar de sedan i traditionella sandaler fram och tillbaka i de trånga gränderna under ett öronbedövande skrammel och knuffar till alla som råkar vara för nära. Då och då slår de sig ner för att vila eller stärka sig med en tsipouro. Enligt sägnen bygger detta på att en herde plötsligt fann alla sina getter döda uppe i bergen varpå han satte alla deras bjällror i sitt bälte och skyndade sig till stan för att berätta vad som hänt.

Elizabeth hade tillverkat en fantastisk blå getkostym i papier masché med blinkande blå gethorn och dessutom en nästan levande herdemask till Ted och de strosade tillsammans med de andra ”getterna” gränden fram och tillbaka.

Efter alla soliga dagar vi haft hela vintern, råkade vädret bli regnigt just den här helgen. I Karystos hade det regnat alla dagarna, men på Skyros var det uppehåll under vandringen på lördagen, soligt och fint efter ett rejält regn på morgonen på söndagen, men ösregn på Kathará Deftéra. Så den dagens musik och dans i traditionella kläder på stan fick lov att ställas in. Roffe och jag gjorde ett försök att klättra upp till Choran men fick istället plaskvåta lov att ta skydd på arkeologiska museét. Inte helt fel det heller!

 

For the last time, we are sorry for the translation. From now on this is what you get!

 

We ’ve just returned from a trip together with ten good friends to the island of Skyros, east of Evia . There we walked and participated in the annual carnival in Kathara Deftera, (Clean Monday ), the first day of Lent, a day celebrated with kite flying and carnivals throughout Greece . After that, many Greeks do not eat fish, meat or products from any red blood (eg milk and eggs) in forty days. Instead, there will be different kinds of bread and beans and restaurants’ entrances will be decorated with octopus that is allowed to eat !

We got a couple of great hikes on the northern countryside of the island among pine trees , goats and small pure white churches and in the afternoon we trudged along with many others there up to chora as  in the Greek island -wise clings as a white eagle’s nest high up on a rock by the sea .

During Carnival in Skyros dresses locals out to the goats / shepherds, they have a face mask of goatskin, shaggy coat and a belt with so many goatbells they can fit around the belly . With a shepherd’s staff in his hand leaps they then in traditional sandals back and forth in the narrow alleys in a deafening clatter and bump everyone who happens to be too close. Now and then they beat themselves down to rest or to strengthen themselves with a tsipouro . According to legend, this is based on a shepherd suddenly found all his goats dead in the mountains whereupon he put all their bells in his belt and rushed to town to tell what happened.

Elizabeth had produced a stunning blue goat outfit  with flashing blue goats horn in papier Masche and also an almost living shepherd mask to Ted and they strolled along with the other ” goats” alley back and forth.

After all the sunny days we’ve had all winter , happened to be rainy weather on this particular weekend. In Karystos had rained all day , but on Skyros was the residence during the trek on Saturday, sunny and nice after a heavy rain in the morning on Sunday, but rain on Kathara Deftera . So today’s music and dance in traditional clothing on the town had to be set. Roffe and I made ​​an attempt to climb to the chora but instead got to splash wet permission to take shelter at the archaeological museum . Not entirely wrong either!

Såna färger som solen lockar fram!

Såna färger som solen lockar fram!

Här har man brutit serpentin under många år. Kanske med livet som insats?

Här har man brutit serpentin under många år. Kanske med livet som insats?

Det finns serpentin i området, dock med asbest,  snacka om asbesthus!

Det finns serpentin i området, dock med asbest,
snacka om asbesthus!

Ett hav av prästkraksliknande blommor växte i serpentinområdet, kanske gynnade av den basiska jorden?

Ett hav av prästkraksliknande blommor växte i serpentinområdet, kanske gynnade av den basiska jorden?

En kunglig slaf väntade på hotellet. Lite hård var den allt.

En kunglig slaf väntade på hotellet. Lite hård var den allt.

På "farfars" restaurang blev det trångt när 12 hungriga släntrade in.

På ”farfars” restaurang blev det trångt när 12 hungriga släntrade in.

Maskparad på väg att angripa en ny pinje. Dom är giftiga, tar man i dom sväller handen upp med otrolig smärta.

Maskparad på väg att angripa en ny pinje. Dom är giftiga, tar man i dom sväller handen upp med otrolig smärta.

Dom här hornen har nog fått kämpat för baggens rätt.

Dom här hornen har nog fått kämpat för baggens rätt.

Choran på Skiros klättrar på berget som på så många andra öar. Snyggt, eller hur!

Choran på Skiros klättrar på berget som på så många andra öar. Snyggt, eller hur!

De va mycket upp första dan men turen i stort...

De va mycket upp första dan men turen i stort…

En av de många kyrkor vi kom till, denna på toppen av ett berg. Kyrkan var väldigt rikt smyckad.

En av de många kyrkor vi kom till, denna på toppen av ett berg. Kyrkan var väldigt rikt smyckad.

..gick genom vackra tallskogar.

..gick genom vackra tallskogar.

Agios Gräddbakelse

Agios Gräddbakelse

Vandringsgänget!

Vandringsgänget!

Karnevalen på Skiros hörs pga dessa skramlande "herdar".

Karnevalen på Skiros hörs pga dessa skramlande ”herdar”.

Ska det låta måste man börja tidigt med dom små bjällrorna.

Ska det låta måste man börja tidigt med dom små bjällrorna.

Sedan får dom stora och ljudliga ta över!

Sedan får dom stora och ljudliga ta över!

Elisabeth i sin fantastiska egentillverkade klädsel och Ted i sin herdemask!

Elisabeth i sin fantastiska egentillverkade klädsel och Ted i sin herdemask!

Vid regn spolas gatorna automatiskt, ett genidrag av  innevånarna i choran!

Vid regn spolas gatorna automatiskt, ett genidrag av innevånarna i choran!

Andra dagens vandrare! Vi startade i regn men fick  15 km i strålande sol.

Andra dagens vandrare! Vi startade i regn men fick
15 km i strålande sol.

Kyrkan med dessa fresker ligger risigt till. EU har beviljat bidrag till at bygga en dam så dess öde är beseglat.

Kyrkan med dessa fresker ligger risigt till. EU har beviljat bidrag till at bygga en dam så dess öde är beseglat.

Åskådarna hittade bra platser på alla tak.

Åskådarna hittade bra platser på alla tak.

På platian uppfördes ett spel och det dansades.

På platian uppfördes ett spel och det dansades.

Traditionsöverföring, en "paposse" ägnade minst en timme åt att lära sitt barnbarn danserna.

Traditionsöverföring, en ”paposse” ägnade minst en timme åt att lära sitt barnbarn danserna.

Posted in Dagbok | Leave a comment

Varmare än vanligt

De senaste dagarna har vi haft svensk sommarvärme, runt +20 grader och sol. Ute krävs det solglasögon,  Roffe har invigt kortbyxorna och kepsen och jag har rullat upp byxbenen. Även om väderprognosen säger regn, så infrias sällan det ”löftet” här i Karystos.  Men i lördags när vi vandrade med HH i småbyarna närmare berget blev vi skönt blöta, det är skönt när det sker så sällan.

En ”utochgåmedhunden”-runda i vår närmaste omgivning ger många ljud- och synintryck. Vi hör åsnor skria, hästar gnägga, får och getter bräka, hundar skälla, tuppar gala, gäss tuta, kalkoner kackla , katter jama och fåglar kvittra överallt. Runt om oss blommar alla möjliga träd,  marken är full av blommor, ibland står det en åsna och betar bredvid vägen, överallt i hagarna skuttar det omkring små lamm, i gröngräset förvandlas stenen plötsligt till en sköldpadda. Häromdagen när vi gick över en äng träffade vi på en tacka med ett alldeles nyfött lamm, där tackan fortfarande hade en hinnsäck med fostervatten hängande ut från baken. Kanske var ytterligare ett lamm på väg. Vi fick snabbt kalla in Kanela och dra oss tillbaka medan lammet och tackan smet in bakom buskarna och sedan kunde vi passera!

Roffe har tillsammans med Susan från Kanada letat fram den saknade tredje-delen av vandringsleden mellan byn Myli och Mt Ochi, via kolonnerna och serpentin-kalderimin. De var ute i fem timmar och fann en bra stig! Under tiden var jag hemma och fick en bra lektion i grekiska genom att försöka prata med herden till fåren som varje dag betar framför vårt hus. Jag försökte också ge mig på att måla en bild utomhus, vilket jag länge fegt undvikit, lärde mig mycket men målade direkt över alltihop.

Igår var det tsiknopemti, ”kötttorsdagen”. Fastan, som många greker tar på riktigt allvar, börjar på söndag och på tsiknopemti frossar man i kött! Första året vi var här, deltog vi i en stor fest på To Rema, men i år gick vi och Myra på en liten taverna, drack gott vin och åt lammkotletter tillsammans med festande greker.Och när grekerna festar gör de det ordentligt! Jag kan lova att ljudnivån är nära det uthärdliga!

And here, something like an english version!

The last days we have had Swedish summer heat , around +20 degrees and sun. We need sunglasses, Roffe has used short trousers and cap and I have rolled up my trousers.  Although the weather forecast says rain, it rarely met the ”promise” here in Karystos . But last Saturday when we walked with HH in the small villages closer to the mountain , we were nice wet, it is nice when it happens so rarely .

A ” outwiththedogwalk”  in our neighborhood offers many audio and visual stimuli . We hear donkeys braying , neighing horses , sheep and goats bleat , dogs barking , roosters crowing, geese honking , turkeys cackle, cats meowing and birds chirping everywhere. All around us bloom all sorts of trees, the ground is full of flowers , sometimes it is a donkey grazing beside the road, everywhere in the pastures leaping around the little lambs , in the grass the stone suddenly turns to a turtle. The other day when we went over a meadow , we met an ewe with a brand new born lamb, the ewe  had still a  amniotic sac hanging out from the back side. Maybe it was another lamb on the way . We had to control Kanela and pull back while the lamb and ewe snuck in behind the bushes and then we were able to pass!

Roffe , along with Susan from Canada searched the missing third part of the footpath between the village Myli and Mt Ochi , through the columns and serpentine kalderimin . They were out there for five hours and found a good path ! Meanwhile , I was at home and got a good lesson in Greek by trying to talk to the shepherd of the sheep that graze each day in front of our house. I also tried to give me on to paint a picture outdoors, which I long cowardly have avoided , learned a lot but painted directly over everything .

Yesterday was tsiknopemti , ” meat-Thursday ”. The lent, many Greeks are taking it really seriously, starts on Sunday and on tsiknopemti revels man meat! The first year we were here, we attended a big party at To Rema , but this year we went with Myra to a small tavern , drank good wine and ate lamb chops with partying Greeks , the greeks can party,  when they are partying the soundlevel is almost unbearable!

Ett motiv för en tavla kanske

Ett motiv för en tavla kanske

Denna utsikt från balkongen har du när prognosen är mulet och regn.

Denna utsikt från balkongen har du när prognosen är mulet och regn.

Här blommar pingstliljorna på sista versen.

Här blommar pingstliljorna på sista versen.

Dessa roliga bakgårdar mitt inne i stan.

Dessa roliga bakgårdar mitt inne i stan.

Blommande mandelträd så onödigt vackra

Blommande mandelträd så onödigt vackra

Läcker färg på nån blomma som jag inte vet vad den heter, men snygg!

Läcker färg på nån blomma som jag inte vet vad den heter, men snygg!

Det lilla regn som kommit kom när vi var ute och gick

Det lilla regn som kommit kom när vi var ute och gick

En liten krabat på villovägar. Han bor nog i närheten.

En liten krabat på villovägar. Han bor nog i närheten.

En av väldigt många sköldpaddor vi mött den sista veckan

En av väldigt många sköldpaddor vi mött den sista veckan

Dessa violer kommer snart att täcka ängarna under Ochis topp

Dessa violer kommer snart att täcka ängarna under Ochis topp

Nu börjar också dom rödfärgade blommorna komma

Nu börjar också dom rödfärgade blommorna komma

Iris i massor

Iris i massor

Lavendel och vi har nu planterat en i vår trädgård

Lavendel och vi har nu planterat en i vår trädgård

Blommande äppelträd och kortbyxor i februari känns udda för en norrlänning

Blommande äppelträd och kortbyxor i februari känns udda för en norrlänning

Blommande sköna ängar..

Blommande sköna ängar..

På ena sidan vägen denna vackra syn och på andra sidan...

På ena sidan vägen denna vackra syn och på andra sidan…

Rolf och den här åsnan.

Rolf och den här åsnan.

Posted in Dagbok | Leave a comment